Rapporten fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet er kommet: Læs den før din kollega

22-03-2010 af Anette Lerche
Eller få en light-version på bibliotekspressen.dk

Styrelsen for Bibliotek og Medier har lagt rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet på hjemmesiden.
 
Udvalget peger på fem indsatsområder:

Åbne biblioteker: Hvor bibliotekerne gøres mere tilgængelige og i højere grad er til for alle borgere. Bibliotekerne skal tænke i længere åbningstider, differentieret betjening og indbydende indretning.

Inspiration og læring: Bibliotekerne er ikke en uddannelsesinstitution, men en kultur- og vidensinstitution. Bibliotekerne skal satse bredt på lærings- og inspirationsaktiviteter, men i særlig grad fokusere på grundlæggende it- og informationskompetencer samt læsefærdigheder.

Danskernes Digitale Bibliotek: Fælles digital formidling til danskerne og en fælles indgang til bibliotekerne. Danskernes Digitale Bibliotek skal etableres som fælles organisation for alle nationale biblioteksservices. Folkebibliotekerne skal udvide lånesamarbejdet med forskningsbibliotekerne til også at omfatte digitale materialer, og folkebibliotekerne skal styrke den frie adgang til information ved at understøtte creative commons og open acces.

Partnerskaber: Bibliotekerne skal arbejde systematisk med at etablere forpligtende partnerskaber med både erhvervsliv, civilsamfundet og andre offentlige institutioner.

Professionel udvikling: Især er gode it-kundskaber en basal medarbejderkompetence. Det enkelte bibliotek skal lægge en plan for, hvordan det kan understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling, og at den fælleskompetenceudvikling udvides og intensiveres. Endelig skal der etableres skræddersyede moduler rettet mod ledere i kultursektoren.

Hvad mener andre?
Bibliotekschefforeningen
Danmarks Biblioteksforening
Bibliotekarforbundet
Thomas Angermanns blog


Hvad synes I om rapporten på dit bibliotek?

Skriv en kommentar