Søg støtte til projekter i udsatte områder

28-04-2010 af Tania Kejser
To millioner kroner til projekter i udsatte boligområder kan søges inden den 3. maj. Bibliotekerne har gode chancer for at få del i puljen.
Kulturministeriet og Integrationsministeriet arbejder sammen om at styrke det frivillige arbejde i nogle af Danmarks mest belastede områder. Det er der afsat en pulje penge til – nemlig to millioner kroner, som nu kan søges.

Der er især to typer ansøgninger, som biblioteker med fordel vil kunne søge om:

- Projekter, der arbejder med uformel læring og empowerment.
- Etablering af borgerforaer som kan bidrage til debat, kulturelle arrangementer og et styrket medborgerskab.

Næste ansøgningsfrist for større projekter over 100.000 kroner er den 3. maj 2010. Projektansøgninger under 100.000 kroner kan indsendes løbende.
Se mere om mulighederne på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside, www.bibliotekogmedier.dk.

Skriv en kommentar