Studenterobservatøren er fundet

23-11-2010 af og Tania Haagensen
Rasmus Bahnsen, der er studerende på tredje semester på Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA er Bibliotekarforbundets nye studenterobservatør. 
Studenterobservatøren er talsperson for de studerende og står for at formidle de studerendes holdninger og ønsker til hovedbestyrelsen. Som observatør har man ikke stemmeret, men deltager i øvrigt på lige fod som de øvrige medlemmer. Det er en vigtig post for hovedbestyrelsen der lægger vægt på at have kontakt med de studerende på bibliotekaruddannelserne.

I sin valgudtalelse skriver Rasmus Bahnsen blandt andet: »Informationsvidenskabens udgangspunk som værende tværfaglig skal tages alvorligt, og de studerende fra IVA skal have flere muligheder for at skabe unikke profiler i uddannelsen – også kunstneriske«. I denne sammenhæng vil han også arbejde på en skarpere profilering af IVA i den akademiske verden. 
Rasmus Bahnsen overtager posten fra Luhr Løvdahl og træder ind i hovedbestyrelsen ved det første møde i januar 2011.

Skriv en kommentar