Syddansk Universitet tilbyder e-bøger til de studerende

08-04-2010 af Tania Kejser
HA-studerende på Syddansk Universitet får fra september muligheden for at vælge e-bøger som alternativ til de trykte udgaver.
Køen ved studenterboghandlen på Syd-dansk Universitet bliver måske lidt kortere til september. Her går universitetet nemlig i luften med et tilbud til de HA-studerende, når Samfundsvidenskab tilbyder e-bøger som alternativ til de trykte bøger.

- Der er ingen tvivl om, at it-redskaber er vejen frem. De studerende er vant til at bruge e-learning, så det vil kun være naturligt for dem at få tilbudt bøger i elektronisk form,”siger Jan Pedersen, der leder Samfundsvidenskabs edb-funktion i en pressemeddelelse.

Udover at gøre livet lettere for de studerende kan e-bøger også påvirke kvalite-en af undervisningen, blandt andet gennem en udlånsordning af e-bøger, tidsskrifter med videre., som knytter supplerende litteratur tættere til studierne.

- De studerende får således mulighed for at låne supplerende materiale, der er relevant for et kursus eller en opgave, men som ikke er en del af pensum. Og underviseren er ikke nødvendigvis bundet til at gennemgå en lærebog fra ende til anden, men kan med fordel inddrage udvalgte artikler og bogkapitler på en ny måde i undervisningen, siger Jan Pedersen.

I første omgang gælder tilbuddet studerende på HA-uddannelsen i Odense, men planen er at udbrede det til alle samfundsvidenskabelige uddannelser.

Skriv en kommentar