Uddannelsen i Odense laver e-bogsseminar

26-03-2010 af Anette Lerche
Denne gang e-bøger, næste gang open source. Bibliotekaruddannelsen i Odense indfører semesterseminarer. Det første afvikles i april  i samarbejde med Odense Centralbibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek og Gyldendal, der løfter sløret for nye planer og strategiske perspektiver.

E-bogen vil ifølge medieforskere revolu-tionere vores måde at bruge bøger på, så hvad betyder fremkomsten af e-bogen for bibliotekernes opgaver, rolle og fremtid?

Dette spørgsmål vil Syddansk Universitet forsøge at besvare på den nye bibliotekaruddannelses første semesterseminar 7. april. Seminaret varer en hel dag, og laves i samarbejde med Odense Centralbibliotek og afvikles på Banegårdscentret i Odense.

- Vores semesterseminarer er ment som en mulighed for at kunne fokusere på et emne af interesse for biblioteksverdenen, som vi herfra både kan bidrage til og lære af, siger fagleder af uddannelsen på Syddansk Universitet, professor Lars Ole Sauerberg.

- Derudover er det tanken at udsætte vore studerende for en række faglige personer, de ikke lige møder i deres hverdag, siger Lars Ole Sauerberg.

Lars Ole Sauerberg, der i øvrigt er redaktør af det internationale tidsskrift Orbis Littrarum, udgivet af forlaget Blackwell, introducerer seminariet. Der er oplæg fra forskningsbibliotekar, læge Johan Wallin fra Syddansk Universitetsbibliotek og specialkonsulent Christian B. Knudsen, Det Kongelige Bibliotek om ”Forskning, undervisning og formidling – de videnskabelige kredsløb”.

Der vil også være paneldebat, styret af forsknings- og kommunikationschef Thomas Kaarsted, Syddansk Universitetsbibliotek. 
I debatten om e-bogen deltager forlagschef Cliff Hansen og inholdsarkitekt Marie Bilde Rasmussen, Gyldendal Digital, og et af spørgsmålene lyder: Hvordan påvirkes selve bogens form og indhold af digitaliseringen, og hvad betyder e-bøgerne for rollefordelingen mellem forfattere, forlag, boghandlere og biblioteker?

Skriv en kommentar