Gør det noget, at vi bliver overvåget?

12-10-2010 af Sabrine Mønsted
Det spørgsmål diskuteres i en ny antologi, Frihedsrettigheder Tur/retur? om antiterrorlovgivningen, der udkommer den 19 oktober 2010. Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost har bidraget til antologien - for bibliotekerne er også en del af overvågningen.

Er det virkelig i overensstemmelse med retsstatsidéen, at politiet kan forlange ethvert dokument udleveret fra biblioteker, sygehuse, socialforvaltninger med mere?

Gør det noget, at vi overvåges og registreres – vi kan jo bare overholde lovgivningen?

Ifølge pressemeddelelsen fra forlaget Tiderne Skifter er det blandt andet spørgsmål som disse, en række fagfolk som juraprofessor Eva Smith og tidligere justitsminister Ole Espersen diskuterer i antologien.

Bogen går tæt på og sætter spørgsmålstegn ved de antiterrorlove, som egentlig skal beskytte demokratiet, men som ifølge forfatterne måske risikerer at gøre det modsatte ved at blive en hæmsko for folks lyst til blandt andet at ytre sig.

Bidragene til antologi er skrevet af Vagn Greve, Eva Smith,
Holger Kallehauge, Niels Bertelsen, Erik Sevaldsen,
Ole Espersen, Pernille Drost, Louise Strømberg,
Trine Schultz, Sysette Vinding Kruse, Thomas Elholm, 
Asger Thylstrup og  Jacob Mchangama.

Bogen er på 184 sider og koster 225 kroner.

Læs Pressemeddelelse

Skriv en kommentar