Uenighed om retningen for Odense Centralbibliotek

03-11-2010 af Sabrine Mønsted
Uoverensstemmelser mellem den kommunale ledelse og den nu tidligere stadsbibliotekar Lene Byrialsen, om en eventuel fusion af biblioteket og borgerservice, fik hende i går til at forlade sin stilling. Til Bibliotekspressen siger hun, at hun ikke længere kunne se sig selv i jobbet. 

 - Når man bruger så meget energi og tid på ens arbejdsplads, er det vigtigt at man kan se sig selv idet. I Odense er der truffet beslutning om at analysere mulighederne for en fusion af bibliotek og borgerservice, og i den forbindelse har vi været uenige i tilgangen til at angribe den problemstilling, vi står overfor, siger Lene Byrialsen.

Det er dog svært at komme ned i den egentlig substans i, hvorfor stadsbibliotekaren vælger at stopper efter otte på posten. Mange steder i landet smelter biblioteket og borgerservice sammen, så det interessante spørgsmål er, hvad der konkret har været det problematiske i denne her sag. Hun vil dog ikke uddybe sine motiver for, hvorfor hun forlader sin stilling, men henviser til de pressemeddelelser, der er sendt ud.

- Jeg kan sagtens forstå, hvis nogle undrer sig. Jeg kan kun sige, at der er opstået ting i processen, hvor vi ikke har været enige. Jeg kan ikke uddybe det nærmere, siger hun.

Forskellige tilgange

Administrerende direktør i Odense Kommunes By og Kulturforvaltning Søren Bonde Hansen henviser også til pressemeddelsens citat om, at der var enighed om at stoppe samarbejdet, da man ikke kunne mødes på tilfredsstillende vis i forhold til en analyse om mulighederne for en fusion af bibliotek og borgerservice.

- Det har handlet om forskellige tilgange til den analyse, siger han.

Ny leder ikke på trapperne

Om biblioteket og borgerservice ender med at fusionere, og hvem der kommer til at lede Odense Centralbibliotek fremover, kan ifølge Søren Bonde Hansen være uvist i op til et år.

- Kommunen vil vente med at slå stillingen som stadsbibliotekar op til den endelig model ligger klar. Først gennemfører vi analysen og opstiller nogle modeller, som politikerne kan forholde sig til, siger Søren Bonde Hansen. Modellerne for biblioteket og borgerservice kan nemlig skures sammen på flere måder, ifølge direktøren.

- Det kunne ende med separat borgerservice og bibliotek eller en fusion som i Århus, hvor man har bevaret en stadsbibliotekar og en borgerservicechef. En anden model kunne også være at inddrage andre end kultur- og biblioteksfolk, og samle bibliotek, skole, klubber eller idrætsfaciliteter.

Fremtiden for Lene Byrialsen

Den nu tidligere stadsbibliotekar Lene Byrialsen skal i gang med at overveje, hvad hendes fremtiden skal bringe.

- Nu skal jeg i første omgang lære at trække vejret igen og tænke mig grundigt om. Der er mange ting jeg mangler at blive klogere på, så jeg skal måske have noget uddannelse, og så sidder jeg jo stadig i en række råd og udvalg, som ikke nødvendigvis er knyttet op på at være stadsbibliotekar, siger Lene Byrialsen.


Læs pressemeddelsen fra Odense Kommune

Se tidligere artikler om emnet fra Bibliotekspressen.dk her

Skriv en kommentar