IVA dropper ikke din efteruddannelse

21-01-2011 af Anette Lerche
IVA står midt i en organisationsændring, der får betydning for akademiets Kursus- og Konsulentafdeling. Mens kataloget for efteruddannelse er lagt fast for 2011, så er det mere åbent, hvad der vil ske i 2012.
I de seneste år har IVA været igennem adskillige store ændringer. Nu arbejdes der blandt andet på en forskningsformidlingsstrategi.
Kursuskataloget for 2011 er sendt ud, og alle aktiviteterne vil blive gennemførte, hvis der kommer nok tilmeldinger, understreger Lisbet Clementsen, der er leder af Kursus- og Konsulentafdelingen på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA). Det vil også stadig være muligt at rekvirere et kursus hos IVA.

Men fra 2012 vil der komme til at ske ændringer. Kursus- og Konsulentafdelingen lægges ind under IVA i stedet for at være en selvstændig afdeling. Og den forskningsformidlingsstrategi, som IVA arbejder på i øjeblikket, vil få betydning for de aktiviteter, der udbydes af den selvstændige Kursus- og Konsulentafdeling.

Lisbet Clementsen forventer, at der i fremtidens kursus- og efteruddannelsestilbud fra IVA tage afsæt i den forskningsbaserede undervisning og det, der er unikt for IVA. Men hun understreger, at der først i løbet af de næste måneder vil komme svar på, hvad der præcist skal ske.

Fleksibel masteruddannelse
Et af de områder, hvor der allerede er foretaget ændringer er på IVA’s masteruddannelser. Her er nu to masterretninger, og de er sammensat, så studerende kan tage moduler efter behov.

- Vi har konstateret, at der ud over enkeltstående kurser og temadage også er behov for en mere systematisk  efteruddannelse, som også er kompetencegivende. IVA tilbyder derfor en helt ny og moderniseret og mere fleksibel masteruddannelse, forklarer Lisbet Clementsen.

I dag er masteruddannelserne ikke drevet som indtægtsdækket virksomhed. Det var Kursus- og Konsulentafdelingen inden organisationsændringen, men nu hvor afdelingen lægges under IVA’s organisation, er det ikke muligt at sige, hvordan det skal gribes an i fremtiden, forklarer Lisbet Clementsen.

Hun understreger, at alle er meget velkomne til at henvende sig til hende, hvis de har spørgsmål til, hvad der skal ske med efteruddannelsestilbuddet.

Kommentarer (1)

27. januar 2011 kl. 09:39
springcompany te

Skriv en kommentar