Bibliotekarernes pension sendes i udbud

12-08-2011 af Anette Lerche
De overenskomstansatte bibliotekarers pensionsordning sendes i udbud i løbet af efteråret. Målet er at sikre, at bibliotekarerne har det bedst mulige pensionstilbud.

Det er vigtigt, at bibliotekarerne får et optimalt udbytte af de penge, der hver måned indbetales på deres pensionsordning. Derfor har Bibliotekarforbundet hyret det uafhængige konsulenthus Olympic Pension til at forestå et begrænset pensionsudbud for forbundets offentligt ansattes pensionsordninger.

Konsulenthuset har stor ekspertise i at optimere pensionsaftaler og rådgive større virksomheder omkring pension.

Formålet med udbudsrunden er at sikre sig, at Bibliotekarforbundets medlemmer både får en god service hos deres pensionsselskab og den bedst mulige forrentning af deres pension. Ved at sende bibliotekarernes pension i udbud, vil man kunne få det bedst mulige tilbud på markedet.

Første møde mellem konsulenthuset og forbundet er blevet afholdt, og næste møde er planlagt til slutningen af august. Et af de pensionsselskaber, der vil deltage i udbudsrunden er forbundets nuværende pensionsselskab, nemlig Sampension. Der er endnu ikke sat endelig navn på andre pensionsselskaber, der skal deltage i udbudsrunden.

Forventer bedre pensioner
Bibliotekarforbundet har høje forventninger til resultaterne af at sende pensionsordningen i udbud.

For det første er bibliotekarer meget attraktive pensionskunder, fordi bibliotekarer som samlet gruppe er sundere end mange andre erhvervsgrupper, og fordi bibliotekarer som akademikere er en gruppe, der har en høj indkomst.

For det andet er netop 2011 et godt år at sende pensionen i udbud, fordi konkurrencen på pensionsmarkedet er skærpet.
Forventningen er, at selve udbuddet vil være overstået i løbet af efteråret.

Skriv en kommentar