Bibliotekarernes risikopræmier sættes ned

06-09-2011 af Anette Lerche
Bibliotekarer er gode liv. Så gode liv at bibliotekarerne som gruppe på få år har akkumuleret 38,5 millioner kroner, der ikke er blevet udbetalt i forbindelse med skader. Derfor sættes præmien på gruppelivsforsikringen ned med virkning fra 1. september 2011.
Bibliotekarer kan glæde sig over, at de som samlet gruppe er så gode liv, at deres præmie på gruppelivsordningen nu sættes ned. Arkivfoto: Jakob Boserup
Da bibliotekarerne for få år tilbage fik sin egen bibliotekar-gruppe hos Sampension, var det svært at vurdere hvilket skadeniveau, den nye ordning ville få. Derfor blev den præmie, som bibliotekarerne betalte til deres gruppelivsordning sat på et niveau, der betyder, at bibliotekarerne nu som gruppe har sparet 38,5 millioner kroner op. Den opbyggede pulje betyder, at bibliotekarerne ikke pludselig risikerer, at medlemsbetalingen sættes op, hvis der kommer et år med høje skadesudgifter. Puljen fungerer altså som en stødpude.

Samtidig med at puljen har nået et tilpas højt niveau, har Sampension fået et så godt kendskab til bibliotekargruppen, at selskabet fremover kan fastsætte et niveau for medlemsbetalingen, som passer til de skadesudgifter, som man på nuværende tidspunkt forventer i bibliotekargruppen.

Mere på pensionen
Derfor har Bibliotekarforbundets forretningsudvalg besluttet at nedsætte præmien således, at der ikke fremover akkumuleres så stort et beløb. Ændringen gælder alle medlemmer, men vil størst effekt for dem, der er omfattet af 3 i 1 Livspension. Ændringen sker allerede fra 1. september og vil kunne ses på pensionsoversigten fra oktobermåned.

Præmien sættes ned, således at den hensatte pulje i løbet af seks til syv år når et acceptabelt niveau. På den enkeltes pension vil nedsættelsen af præmien betyde, at der i stedet spares flere penge op til pensionen. For en ”gennemsnitlig” 30-årig kan der forventes cirka 15.000 kroner mere i årlig livsvarig pension, mens den 47-årige kan forvente 5.000 kroner mere i årlig livsvarig pension.

Har du opklarende spørgsmål kan du kontakte Sampension på telefon 77 55 65 00.

Skriv en kommentar