Biblioteksforening vil fusionere

15-03-2011 af Henrik Hermann
På Danmarks Biblioteksforenings årsmøde rakte formand Vagn Ytte Larsen hånden frem til forskningsbiblioteksforeningen og skolebiblioteksforeningen med ønske om at samle kræfterne og tale med én stemme. I hvert fald administrativt. Formanden bifalder tendensen med stadigt flere åbne biblioteker, men advarer mod at åbne biblioteker bliver en politisk spareøvelse.
Danmarks Biblioteksforening lægger op til et samarbejde med andre biblioteksforeninger i Danmark. På det velbesøgte årsmøde i Helsingør med deltagelse af 450 politikere og biblioteksfolk, sagde formanden blandt andet i sin beretning:

- Man kan rejse det spørgsmål, når jeg står her og taler på Danmarks bibliotekers vegne, vi har forskningsbibliotekerne, og de har også en forening, vi har foreningen for skolebibliotekerne, men er tiden kommet til at vi taler med én stemme, spurgte formanden retorisk:

- Det mener jeg, fortsatte han. I hvert fald kunne vi intensivere samarbejdet – i det mindste på det administrative plan, selv om vi har tre foreninger, sagde formanden og henviste til at de øvrige nordiske lande arbejder med paraplyorganisationer.

- Det kunne vi også arbejde for i Danmark, sagde formanden, der også fremhævede at Danmarks Biblioteksforening i sin strategi har lagt vægt på at være en netværksorienteret samarbejdspartner.

Advarsel mod besparelse

Formanden sagde, at 9 procents besparelser på folkebiblioteks-området er alt for meget, og sagde henvendt til politikerne:

Gå hjem til jeres kommunalbestyrelser og få sat folkebibliotekerne på dagsordenen.

- Man kan ikke blive ved med at skære i kagen hos bibliotekerne, der er Danmarks mest besøgte videns- og læringsinsitution.

Formanden hæftede sig flere gange ved, at det de seneste år ikke er gået særlig godt med at afsætte penge til bibliotekerne og deres udvikling:

- Det kunne få mig til at løfte en advarende pegefinger mod de stadigt faldende budgetter til bibliotekerne. Kære kommunalpolitikere og andre ildsjæle, slå nu et slag for den største kultur- og vidensinstitution på jeres hjemmebane i kulturudvalget og byrådet – det er på høje tid, og den er det værd. Faktisk kan det betale sig, fordi det skaber mere værdi, både hvad angår den sociale og den kulturelle kapital, som investeringer i biblioteker skaber.

Læs mere om Danmarks Biblioteksforenings årsmøde her

Kommentarer (1)

16. marts 2011 kl. 11:20
RIGTIG godt forslag fra Vagn Ytte!

Skriv en kommentar