Danskernes digitale udfordring

28-02-2011 af Henrik Hermann
Danskernes Digitale Bibliotek køres nu op på den helt store, strategiske klinge af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Med temadag og åbning af diverse puljer til støtte for projekter. På en idéudviklingsdag, kan du få foretræde for hele tre paneler og holde en elevatortale om din gode projektidé.

23. marts afvikler styrelsen en kreativ idéudviklingsdag, hvor overskriften ikke er Danskernes Digitale Bibliotek, men snarere Danskernes Digitale Udfordring.

"Den særlige udfordring er, at skabe netop de attraktive, brugerrettede tilbud som modsvarer danskernes medievaner og behov, skriver Styrelsen for Biblioteks og Medier i et nyhedsbrev fra Koordinatonsgruppen for Netbiblioteker.

Og 23. marts kan alle skæve, skøre og kloge realister og fantaster deltage i udviklingsdagen, som holdes i Mogens Dahls Koncerthus på Islands Brygge.

Desuden åbner koordinationsgruppen samtlige pengekasser for puljemidler til de projekter, der bliver lagt frem på ideudviklingsdagen – eller som det hedder "som af andre veje er blevet formuleret".

Endnu er der ingen, der ved, om vi får Danskernes Digitale Bibliotek. Men afgørelsen vil formentlig inden sommerferien bliver truffet i Kulturministeriet.

Men i såvel styregruppen, som koordinationsgrupper og arbejdsgrupper tænkes der store tanker i retning mod én fælles national løsning.

Koordinationsgruppen har i øvrigt fået nye formand i René Olesen, sekretariatschef og chefkonsulent i Styrelsen for Bibliotek og medier, og gruppen udgøres derudover af Rolf Hapel (udpeget af Styrelsen og KL), Aarhus, Lone Gladbo (udpeget af Styrelsen og KL), Gentofte Kommune, Mogens Vestergaard og Lars Bornæs, begge Bibliotekschefforeningen, Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening, Lone Knakkergaard, Centralbibliotekerne, Birte Christensen-Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek, Flemming Munch, Statsbiblioteket, Heddi Mortensen, (tilforordnet) Dansk BiblioteksCenter samt direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge.

Læs mere om temadagen og om Danskernes Digitale Bibliotek hos Styrelsen for Bibliotek og Medier her

Skriv en kommentar