Slut med betaling på Randers Bibliotek

15-03-2011 af Sabrine Mønsted
I halvanden måned kunne Randers’ borgere købe et abonnement med de nyeste bøger og længere lånetid. Det er der nu sat en stoppet for efter heftig debat og politisk indblanding. Bibliotekschef Inger Skamris synes alligevel, der er kommet meget positivt ud af forsøget.

”Bibliotek sælger forlommer.” ”Randers Bibliotek lader lånerne kommer foran i køen, hvis de betaler 200 kroner.” Sådan skrev Danske Kommuner den 11. marts 2011.

Og Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen var hurtigt ude med et opråb om, at ”brugerbetalingen” på Randers Bibliotek skulle standses, fordi det ifølge ham var i strid med Biblioteksloven. I en pressemeddelelse sagde han:

- Det er ikke rimeligt, at man med dette forsøg kan købe sig forrest i køen. Hele ideen med bibliotekerne er jo, at der skal være fri og lige adgang for alle – uanset økonomi.

Bibliotekschef Inger Skamris synes, det er positivt, at politikerne kæmper for biblioteket og alles lige og frie adgang til biblioteket.

- Fri og lige adgang til information, viden og kulturelleoplevelser er også en grundpille for mig, siger hun og understreger, at projektet i Randers ikke stillede de andre brugere dårligere.

 – Der var udelukkede tale om, at brugerne kunne vælge at købe en ekstra serviceydelse, siger hun.

Den ekstra ydelsen bestod af 13 bogpakker med tre bøger i hver, som brugerne kunne låne i længere tid end den traditionelle måned, ved at betale 200 kroner.

Det er altså ikke rigtigt, at de øvrige lånere skulle vente længere på bøgerne, som flere medier ellers har skrevet.

Krav om nytænkning
Projektet er en del af en 3-årig regionsaftale med kulturministeriet. Randers har sammen med Silkeborg, Horsens og Viborg forpligtet sig til at nytænke for at få bøgerne ud til brugerne, i en tid hvor antallet af biblioteker svinder. 

Forsøget har været med eksterne midler fra Kulturregion Vækstbånd Østjylland  og fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, og er  faldet under paragraf 20 i biblioteksloven, som handler om, at biblioteket kan kræve vederlag for ekstra serviceydelser.

- Så efter vores opfattelse strider det ikke mod loven. Vi har haft kontakt undervejs med jurister i styrelsen, siger Inger Skamris.

Paragraf 20 kom til i 2000 og har ikke været ret meget i brug og har ikke en præcis formulering. Det er også grunden til, at forsøget i Randers har vakt så meget debat, mener bibliotekschefen.

- Derfor er vores forsøg også en vigtig lære for andre. For hvad skal man sikre sig, før man kaster sig ud i nye tiltag under den paragraf?. Det er jo noget, vi skal diskutere. Nu venter vi på kulturministerens vurdering af sagen, siger hun.

Ønsker ikke strid 
Hvis I ikke mener, at det strider mod loven, hvorfor stoppede I så projektet efter kun halvanden måned?

- Vi bruger alle vores kræfter på denne her debat frem for projektet. Og vi har ikke lyst til en strid om, hvorvidt det er lovligt eller ej med politikere og for eksempel forlæggerforeningen, der også har været fremme i medierne.  Allerede nu har vi også opnået en masse erfaringer i forhold til forsøget, siger Inger Skamris, der dog godt kunne have tænkt sig, at projektet havde fået en længere levetid.

Blandt andet for at få flere erfaringer i forhold til brugernes tilfredshed med en abonnementsordning mod at betale et vederlag. Før forsøget gik i gang havde 160 brugere deltaget i en undersøgelse og var positivt stemt over for ideen.

- Og det ville vi jo godt have afprøvet i virkeligheden, siger Inger Skamris.

Glidebane?
Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost siger til Ritzau, at hun ser det som en sympatisk tankegang at ville give borgerne et ekstra tilbud, men advarer mod risikoen for en glidebane.

- Hvis forsøget bliver en succes, er det nemt at forestille sig, hvad bibliotekerne kunne føle sig fristet til, når pengene fra projektet stopper, siger hun blandt andet. 


Danske Kommuner

Pressemeddelelse fra Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen

Bibliotek og Medie om projektet

Kommentarer (1)

24. marts 2011 kl. 11:14
Jeg har lavet en kommentar til "sagen" her: http://angermann.dk/649

Skriv en kommentar