Dimittendledigheden er faldet

03-05-2011 af Anette Lerche
Selv en kort ledighedsperiode for en nyuddannet kan få unge mennesker til at tvivle på, at det nytter at tage en uddannelse. Heldigvis er dimittendledigheden for bibliotekarer faldet og nærmer sig mere det gennemsnitlige niveau for akademikere.
Hold fokus på din faglighed, lyder Bibliotekarforbundets karriererådgivers råd til ledige. Arkivfoto: Jakob Boserup
Frygter man en ledighedsperiode, når man står med sit eksamensbevis i hånden, så skal man ikke have titler som teolog, jordbrugsakademiker eller arkitekt. Her er den gennemsnitlige ledighedsprocent for nyuddannede kandidater (inden for et år) på henholdsvis 50 procent, 39 procent og 23 procent. Bibliotekarerne har også længe haft en høj ledighedsprocent blandt dimittenderne, men den er nu nede på 18,3 procent, hvilket nærmer sig den gennemsnitlige ledighedsprocent blandt akademikere som er på 13, 1 procent.

Også blandt faglærte som tømrere, frisører og smede er arbejdsløsheden alarmerende. Og en ny undersøgelse viser, at hele 15 procent af de nyuddannede fortryder, at de overhovedet tog en uddannelse.

Til Ugebrevet A4 siger arbejdsmarkedsforsker og professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet:

- Erfaringerne fra 1980’erne er, at allerede når der er gået tre-fire måneder, så begynder to konsekvenser ved ledighed at vise sig: For det første daler dine kvalifikationer, når de ikke bliver holdt ved lige. For det andet begynder selvtilliden og selvværdet at lide skade. Og der er ingen grund til at tro, at det er anderledes i dag.

Karrierekonsulent i Bibliotekarforbundet Sofie Plenge har et godt råd til dimittender, der ikke er så heldige, at de får job lige med det samme.

- Det er super vigtigt, at man gør, hvad man kan for at kæmpe imod den dalende selvtillid, fordi det ellers kan komme til at skinne igennem i ens ansøgninger, eller hvis man bliver kaldt til en jobsamtale. Man må bevidst lægge en strategi for at undgå det, for eksempel  ved opsøge alle de kurser, man kan, både i a-kasse, i fagforeningen, seks ugers selvvalgt uddannelse eller helt uden for systemet. Og så er det vigtigt at  holde sit netværk i live og blive ved med at tale faglighed og blive bekræftet i, at man har noget at byde på, siger Sofie Plenge. Hun foreslår også, at man som nyuddannet synliggør sin faglighed ved for eksempel at skrive en artikel på baggrund af sit speciale eller projekt.

Se hele ugebrevet A4’s undersøgelse om ledigheden blandt nyudlærte her.

Og læs om bibliotekarernes ledighed på Bibliotekarforbundets hjemmeside.

Skriv en kommentar