Københavns Universitet varsler nye fusioner

23-09-2011 af Sabrine Mønsted
»Lige nu er alt kastet op i luften og ingen ved, hvor det lander.Selv de store linjer er svære at se.« Sådan beskriver leder af Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek på LIFE, KU, Frede Mørch, de fusioner, der er sat i gang på Farma, Life, Nat og Sund.
Universitetsverdenen rumler igen med fusioner. Denne gang er der planer om at lægge Life og Nat sammen til et nyt stort naturvidenskabeligt fakultet og Farma og Sund til et nyt medicinsk fakultet. 

Over sommeren har dekanerne fra de fire fakulteter forhandlet om mulige senarier, og ifølge rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen, vil dekanerne i den kommende tid indhente input til den nye struktur fra de faglige miljøer. Han opfordrer både studerende og medarbejdere til at komme med deres mening.

Hvad sker der med bibliotekerne?

Frede Mørch, leder af Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek, understreger, at den foreslåede fakultetssammenlægning er motiveret i en styrkelse af det faglige miljø, ikke i organisationsændringer. Derfor er det nødvendigt, at den nye fakultets- og institutstruktur er helt klar, før biblioteket og medarbejderne kan få afklaret, hvad der skal ske med deres område. Han forventer, at der vil gå flere måneder og måske længere, før det er afklaret.

- Biblioteket betragtes i denne sammenhæng som en del af administrationen, og denne del af det nye fakultet bliver ikke revideret før den faglige struktur er på plads. Så lige nu giver det ikke mening at gætte på, hvad der kommer til at ske med biblioteket, siger han.

Håber på ny udvikling

Ifølge Frede Mørch er personalet optimistisk og ser det som en chance og en mulighed, at fakulteterne bliver større og stærkere.

- Det betyder flere brugere fordelt på to campi og selvfølgelig nogle andre udfordringer, siger han.

Det vil også betyde et tættere samarbejde med kolleger på andre biblioteksenheder på det nye fakultet, og det kan bibliotekets brugere får stor glæde af, fordi gode ideer nu lettere kan deles.

- På LIFE er det for eksempel en naturlig service, at biblioteket holder kurser i forøgelse af de studerendes informationskompetence, integreret i bacheloruddannelsen, hvor de fakultetsbiblioteker, der er ejet af Det Kongelige Bibliotek ikke har haft samme tradition, siger Frede Mørch.

Skriv en kommentar