Forsøg med biblioteket – lige ved hånden

22-12-2011 af Anette Lerche
Fire biblioteker har samarbejdet om at udvikle nye servicemodeller til bibliotekerne. Alt fra lokumsreklamer, homepartys om gadgets eller bøger, brug af frivillige, og bibliotekslovens grænser er blevet testet.
Billeder fra Viborgs forsøg med, at biblioteket rykker ud til borgerne. Foto: Viborg Bibliotek

Bibliotekerne i Horsens, Viborg, Silkeborg og Randers har i de seneste tre år, med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, afprøvet servicemodeller med det formål at bringe biblioteket tættere på borgerne. Forsøget i Viborg fortsætter i 2012, et projekt kuldsejlede i dårlig presseomtale, og alle fire gav nyttige erfaringer, som kan bruges videre frem.

Homeparty
I Viborg arbejdede man med en model, hvor biblioteket rykkede ud til borgerne efter et klassisk homeparty-princip. I praksis viste det sig, at det i højere grad var institutioner og foreninger end private, der sagde ja tak til bibliotekets tilbud om at få en bibliotekar ud, der fortalte om for eksempel bøger eller gadgets. Konklusionen på forsøget var blandt andet, at det er svært at få løbet et tiltag i gang, hvor bibliotekaren skal komme i borgernes private hjem, til gengæld er det lykkedes at få private til at sige ja tak i slutningen af forsøgsperioden.

QR-koder
I Horsens reklamerede man for biblioteket på utraditionelle steder – for eksempel på døren til toilettet. Målgruppen for kampagnen var unge mellem 15 og 18 år. 500 besøgte kampagnesitet i den periode, kampagnen kørte, og på sitet kunne de unge høre podcast og få boganbefalinger.
Erfaringerne fra kampagnen er blandt andet, at det i høj grad giver mening at lave meget målrettede kampagner og arbejde med QR-koder, fordi flere og flere får smartphones. Desuden er især uddannelsesinstitutionerne gode samarbejdspartnere.

Frivillige som hjælpere
I Silkeborg havde borgerne i Sinding ønsket sig et bibliotekstilbud, så Silkeborg arbejdede ud fra tanken om biblioteket som outpost, hvor det er frivillige, der driver biblioteket. Biblioteket uddannede en række kulturambassadører, men kunne konstatere, at den biblioteksform er ressourcekrævende, og at det er nødvendigt med en grundig forventningsafstemning med borgerne. Omvendt oplevede biblioteket en række meget samvittighedsfulde frivillige, der næsten ikke kunne leve med, at der i forsøgsperioden forsvandt en enkelt bog fra Sindings bibliotekscafe.

Biblioteksloven
I Randers forsøgte man sig med en abonnementsordning – og man ville samtidig gøre sig erfaringer omkring paragraf 20 i biblioteksloven. Biblioteket undersøgte om der var et marked for at lave abonnementspakker til brugerne, så de kunne komme på biblioteket og få en bogpakke med de nyeste bøger, samt en overraskelse fra biblioteket. Da forsøget kom i gang, havde der også været ønske om, at når man købte en abonnementspakke til 200 kroner, så fik man ekstra lang lånetid, og derfor blev det også en del af pakken. Men sidstnævnte del af pakken betød sandsynligvis en overskridelse af rammerne for paragraf 19. Det var ok, at lave bogpakker, som ikke stillede andre lånere ringere, men det med den forlængede lånetid holdt sig formentlig ikke inden for rammerne konkluderede styrelsen siden hen. Forsøget gav hurtigt meget presseomtale og politisk bevågenhed, og derfor besluttede man i Randers at lukke det ned.

Læs mere om forsøgene på bit.ly/ligevedhaanden
 

Skriv en kommentar