Det Kongelige Bibliotek i ny fyringsrunde

13-09-2011 af Anette Lerche
Over de næste fire år skal Det Kongelige Bibliotek spare 37 årsværk. I dag, tirsdag den 13. september, forlyder det, at i alt 12 medarbejdere har modtaget en fyreseddel. Direktør Erland Kolding Nielsen lægger ikke skjul på, at han synes, at kulturinstitutionerne rammes meget hårdt og efterlyser politisk ansvar. 
Det er en trist dag på Det Kongelige Bibliotek, som endnu engang står overfor en større fyringsrunde. Foto: Karsten Bundgaard, Det Kongelige Bibliotek.
Regeringen har dikteret, at Det Kongelige Bibliotek skal skære 38,3 millioner over de næste fire år. Det betyder, at der skal spares 37 årsværk i samme periode, og 12 af de disse effektueres allerede her i september. Der er endnu ikke klart, om der også er blevet nedlagt bibliotekarstillinger.

Direktør på Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen siger til Politiken.dk, at der er indledt forhandlinger for at bringe antallet af fyringer ned. I stedet håber ledelsen, at nogle af fyringerne kan erstattes af naturlig afgang blandt nogle medarbejdere.
 
På Det Kongelige Bibliotek er meget af budgettet låst fast til drift, vedligeholdelse og indkøb af materialer og derfor resulterer besparelsen i fyringer blandt det faste personale. Og det er langt fra første fyringsrunde på nationalbiblioteket. I de sidste 25 år har der kun været fire år, hvor der ikke blev skåret, og medarbejderstaben er i samme periode beskåret med 40 procent.

Til Politiken.dk siger Erland Kolding Nielsen blandt andet:
- Det meldes ud som ”effektiviseringsgevinster”. Det har jeg stillet spørgsmålstegn ved et par gange. Skulle man ikke tage at tage politisk ansvar? Sige det klart i stedet for at opretholde illusionen om, at vi kan gøre alt lige så godt med færre penge?

Perspektiv følger sagen på Det Kongelige Bibliotek. Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra repræsentanter fra hverken medarbejdere eller ledelse tirsdag formiddag.
 

Skriv en kommentar