Halsløs gerning ikke at satse på det digitale

13-10-2011 af Anette Lerche
Perspektivs redaktion har kendskab til fem biblioteker, der her i 2011 ikke abonnerer på BibZoom. Flemming Munch, områdedirektør i Statsbiblioteket, mener, at det er en dårlig ide at melde sig ud, for så har biblioteket ikke længere et digitalt musiktilbud.
 »I Region Hovedstaden har i hvert fald Allerød Bibliotek opsagt abonnementet, og syd for København har både Solrød og Køge meldt sig ud - netop fordi ordningen er for dyr i forhold til antallet af aktive brugere.«, sådan lyder en af kommentarerne på perspektiv.bf.dk til nyheden om, at flere biblioteker overvejer at droppe deres abonnement hos BibZoom.
 
Men hvorvidt BibZoom er for dyrt og har for få brugere er et spørgsmål, der godt kan diskuteres. Og det er netop BibZooms åbenhed omkring brugertal og priser, der gør, at der er så mange meninger om, hvorvidt sitet er en succes eller det modsatte, vurderer områdedirektør ved statsbiblioteket og ansvarlig for BibZoom Flemming Munch. Selv slår han fast, at BibZoom er sektorens største digitale hit med 600.000 unikke brugere i 2010 og mere end 10 millioner downloads, men det ændrer ikke ved, at der er behov for en fortsat udviklings- og markedsføringsindsats, tilføjer han.
 
”BibZoom er meget mere end en jukeboks”
Han bekræfter over for Perspektiv, at der er fem biblioteker, der ikke abonnerer på BibZoom, men konstaterer samtidig, at det umiddelbart ikke virker hensigtsmæssigt at melde sig ud.
Så har biblioteket ikke længere noget digitalt musiktilbud, og han spørger, om man vil gøre det samme med digitale film og bøger, for på disse områder, vil der også blive mange udbydere.
- Det er halsløs gerning ikke at satse på det digitale, siger han.

Når man melder sig ud, vil man som udgangspunkt ikke længere have adgang til hverken BibZooms integrationsdel, World eller hele kulturarvsdelen, og det er netop disse to elementer, samt hele formidlingsdelen, der gør, at BibZoom er meget mere end en jukeboks.
 
Det Kongelige Bibliotek er ny partner
- BibZoom har en meget lidt aggressiv kundestrategi, fordi man selv skal melde sig til hvert år, siger Flemming Munch. Han glæder sig over, at blandt andet Det Kongelige Bibliotek som partner nu er med til at levere indhold til sitet.

Frygten for at færre biblioteker i BibZoom vil betyde, at tilbuddet bliver dyrere for de tilbageværende har ikke umiddelbart noget på sig.
- Det bliver ikke dyrere, jeg vil snarere tro, at de endelige priser for 2012 bliver lavere, siger Flemming Munch.
- Vi er blevet så markant en spiller på området, at vi nu kan købe mere fleksibelt ind, så hvis der er færre, der melder sig ind i BibZoom, så kan vi købe mindre kvoter musik og som sagt fylder formidlingsaktiviteterne mere og mere. Samtidigt har omverdenen fået øje på BibZoom.dk og er villig til at betale for at være med, hvilket betyder reducerede omkostninger for bibliotekerne.

Kommentarer (5)

13. oktober 2011 kl. 15:19
"Når man melder sig ud, vil man som udgangspunkt ikke længere have adgang til hverken BibZooms integrationsdel, World eller hele kulturarvsdelen"

Har Nationalbibliotekerne ikke et problem når de tvinger kommunerne til at finansiere adgangen til disses samlinger gennem et sekundært produkt?

Min musikadgang og mit telefonabonnement kan jeg få hver for sig. Og, fra i går af, det første helt gratis.

Har virkeligheden ikke overhalet både forretningsmodel og produkt?
14. oktober 2011 kl. 19:52
Ja - virkeligheden har forlængst overhalet forretningsmodel og produkt.
21. oktober 2011 kl. 15:46
For 5 år siden sukkede mange i biblioteksverdenen efter at bare vi kunne være som iTunes, nu er iTunes tromlet af Spotify. Der vil altid være noget der overhaler noget andet. Måske skulle vi hellere kigge på hvad en god online biblioteksmusiktjeneste skal indeholde og se ud før vi tænker om en forretningsmodel og produkt holder eller ikke gør det. Bibliotekerne har stadig masser at byde på i online verdenen - bl.a. vores interesse for smal musik og vores ønske om at brugerne kan genfinde den ønskede musik. Og selv idag er der musik i Bibzoom der ikke er i Spotify - så Spotify er ikke nødvendigvis svaret på alles bønner. Og mon ikke Spotify bliver overhalet en dag? Historien taler for det - skal det være vores tjeneste der gør det?

26. oktober 2011 kl. 14:46
Det er en god pointe fra Jens B. Petersen. En anden vigtig pointe er at Spotify først og fremmest er en "jukebox". BibZoom.dk er en tjeneste, hvor det formidlende prioriteres massivt. Bl.a. af denne grund bør BibZoom.dk ikke sidestilles med rene ”jukebox services”, og det gælder både kommercielle og ikke-kommercielle services. Endelig er BibZoom.dk en gratis service i modsætning til øvrige services, heriblandt Spotify.
10. november 2011 kl. 14:45
Statistik kan være farligt at lægge ud og diskussionen om hvorvidt Bibzoom er for dyr i forhold til antal brugere er vigtig for bibliotekerne og derfor er det nødvendigt og godt, at tallene er tilgængelige. Når man diskuterer tallene er det dog vigtigt at diskutere de rigtige tal. Flemming Munch siger i artiklen, at bibzoom.dk har haft over 600.000 unikke brugere og mere end 10 millioner downloads i 2010.

I webstatistik - specielt statistik baseret på cookies som Google Analytics, som bibzoom benytter sig af - er tallene for "unikke brugere" farlige at udlede noget af for længere tidsperioder end 30 dage. Det skyldes, at der er stor usikkerhed forbundet med cookies, der jo kan slettes af brugerne mv.

Derudover ser det ud til, at de 600.000 unikke brugere er et tal, man har nået ved at lægge de unikke besøgende for hver måned sammen for at opnå et årsresultat. Det er ikke måden at gøre det på, da der kan være gengangere fra måned til måned og derved bliver tallet kunstigt højere.

For bibzoom er tallen for aktive brugere - altså brugere, der downloader og streamer - formentlig en bedre indikator for det reelle antal unikke brugere af tjeneste. I 2010 har der været 54543 dowloadende brugere. Dertil kan man så lægge 7059 brugere - uden at tage højde for evt. gengangere - og så når man op på 61.602 brugere. Der kan selvfølgelig være flere brugere, der ikke logger ind, men ikke over en halv million. Disse tal hænger fint sammen med tallene fra Analytics, hvor der har været lidt over 60.000 unikke brugere pr. måned - et tal, der stemmer overens med downloadende og streamende brugere.

Tallene i artiklen burde altså have været over 60.000 unikke brugere der har genereret over 10 millioner downloads og streams.

Tallene for brug af kerneydelserne på bibzoom - download og streaming - er naturligvis vigtige for at evaluere tjenesten men tendenser kan være lige så væsentlige at se på. I bibzooms statistik for september 2011 kan man se flere tendenser, der alle tyder på reduceret benyttelse af bibzoom og at andre digitale musiktjenester måske har overhalet tjenesten:
- Fra juni 2011 er antallet af både besøg og unikke brugere stærkt faldende i forhold til 2010 efter at have ligget over niveauet fra 2010 hele året
- Antallet af sidevisninger pr. besøg er også under niveauet for 2010 - det er ikke nødvendigvis negativt, da det kan betyde, at brugerne har lettere ved at finde rundt på sitet
- Forbruget af musikdownloads har været konstant under niveaut for 2010
- Det samme gør sig gældende for musikstreams for de måneder, der er tal for
- Downloadende brugere er også faldet
- Streamende brugere er fra juli 2011 faldet markant - både i forhold til 2010 og til resten af 2011(fra over 1500 til under 1000 pr. måned)
- Endelig bliver der læst færre artikler end tidligere
- Antallet af tracks er steget meget

Tallene siger jo ikke noget om brugertilfredsheden med sitet men antallet af supporthenvendelser tyder på, at der er plads til forbedringer, som Flemming Munch også er inde på.

Om Bibzoom er sektorens største digitale hit kan tallene ikke hjælpe os med fordi sammenligningsgrundlaget mangler. Derfor vil jeg opfordre Bibzoom - og eReolen - til som Palles Gavebod; Litteratursiden; Filmstriben; Netlydbog.dk m.fl. at benytte Danmarks Biblioteksindeks til at håndtere deres webstatistik. Det vil give os et ensartet grundlag at evaluere vores tjenester og deres benyttelse på.

Bibzooms statistik for 2010:
http://www.statsbiblioteket.dk/BibZoom.dk/filer-1/statistik-1/BibZoomdk_statistikrapport_samlet_2010.pdf

Bibzooms statistik for september 2011:
http://www.statsbiblioteket.dk/BibZoom.dk/filer-1/statistik-1/BibZoom_biblioteksstatistik_september_2011.pdf

Alle bibzooms statistikker:
http://www.statsbiblioteket.dk/BibZoom.dk/filer-1/statistik-1/

Danmarks biblioteksindex:
http://danmarksbiblioteksindex.dk/

Skriv en kommentar