Hotline til dine pensionsspørgsmål

16-08-2011 af Sabrine Mønsted

Sampension har oprettet en hotline kun for bibliotekarer, hvor medarbejderne i den anden ende er specialiseret i bibliotekarernes pensionsordning. Nummeret er 77 55 65 00

Ifølge kundechef Jørgen Kauling har Sampension oprustet servicen til bibliotekarerne, dels fordi deres ordning på nogle områder adskiller sig fra andre kunders i Sampension, og dels fordi bibliotekarerne er mere spørgelystne end andre kundegrupper.

- De vil gerne forstå deres pension, og deres dækning adskiller sig for eksempel ved, at de kan få invalidepension ved 50 procent mistet erhvervsevne, hvor andre kundegrupper skal op på 2/3 dele mistet erhvervsevne. Vi vil gerne kunne rådgive dem ud fra deres særlige ordning, siger Jørgen Kauling.

De spørgsmål bibliotekarerne stiller handler blandt andet om:

Hvilke muligheder har jeg for at lave min ordning om?

Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg fratræder mit job, kan min ordning blive i Sampension?

Inden for et år kommer Sampension også med et værktøj, hvor du kan regne ud, hvor meget du har behov for, når du går på pension, bliver syg og så videre.

Hotline: 77 55 65 00. Mandag til torsdag 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.00

Direkte mail: sampension-bf@sampension.dk

Skriv en kommentar