IVA-studerende søger mod det private

10-05-2011 af Sabrine Mønsted
Business intelligence og Strategisk kommunikation og formidling - to nye fag på IVA som de studerede står i kø for at få.
Det kan være en god ide at rette sin uddannelse mod det private arbejdsmarked. Arkivfoto: Jakob Boserup.
Studielektor Christine Nordentoft har oplevet en stor interesse for fag, som giver adgangsbillet til det private arbejdsmarked.

I en rundspørge blandt de studerende foretaget af Perspektiv, svarer cirka 31 procent da også, at de regner med at skulle bruge deres uddannelse i det private, mens kun 19 procent har en ambition om at komme til at arbejde på et traditionelt folkebibliotek.

Der har været så stor søgning på de to fag, Business intelligence og Strategisk kommunikation og formidling, at sidstnævnte blev til to hold med samme fag, for at alle 40 ansøgere kunne få opfyldt deres valgfagsønske.

- Vi prøver at rette andet semester mod erhvervslivet, så de studerede tænker bredere end biblioteksvæsenet. Ud over det private kan det også være museer og arkiver, siger Studielektor Christine Nordentoft.

Corporate detektiv

I oplæget til faget Business intelligence står blandt andet:

Er du den nye corporate detektiv?

Virksomhederne er mere og mere hungrende efter viden om konkurrenterne. Denne viden kan erhverves ved at anvende metoder og teknikker erhvervet på dette temakursus. Business intelligence er metoder til at identificere, analysere og præsentere information om konkurrerende virksomheder. 

Fornuftigt valg

Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost glæder sig over, at de studerende har fået øjnene op for det private arbejdsmarked.

- Det mest fornuftige i de her år er at søge mod det private. Der er større usikkerhed i den offentlige sektor med besparelser på det kommunale område og ansættelsesstop mange steder, siger hun.

Skriv en kommentar