Jyske Lov igen på danske hænder

30-03-2011 af Tania Haagensen
Det ældst kendte afskrift af Kong Valdemar Sejrs Jyske Lov er vendt tilbage til Danmark.
En statsudveksling af lovskrifter finder i dag sted mellem Danmark og Sverige når det tidligste afskrift af Jyske Lov formelt bliver overdraget til kulturminister Per Stig Møller den. Efter at have befundet sig på svensk jord siden 1717, bliver det håndskrevne kulturklenodie udvekslet med tilsvarende svenske dokumenter.

Det Kongelige Bibliotek har siden 2009, på foranledning af daværende kulturminister Carina Christensen, arbejdet på at få Jyske Lov tilbage til Danmark. I 2009 beviste direktør Erland Kolding Nielsen, at dokumentet ikke, som først antaget, var et svensk krigsbytte og det har fået svenskerne til at gå med til byttehandlen. På europæiske museer er der nemlig bred enighed om ikke at tilbagelevere krigsbytte, af frygt for, at de store museer bliver tømt inden for kort tid.

Det ældste håndskrift af Jyske Lov er dateret til cirka 1280, det vil sige knapt 40 år efter loven blev givet af Kong Valdemar II i 1241. I 1700tallet dukkede dokumentet, der også går under betegnelsen codex holmiensis 37, af ukendte årsager op i Sverige. Her har det været opbevaret siden, nærmere bestemt på Kungliga Biblioteket i Stockholm.


Rigsarkivar Asbjørn Hellum og direktør Erland Kolding Nielsen præsenterer i aften Jyske Lov og Kong Valdemars Sejrs Jordebog i DR2s Deadline.

Læs mere om Jyske Lov her og her

Skriv en kommentar