Københavns Universitet brænder sig på gamle bøger

15-04-2011 af Tania Haagensen
- Det er fuldstændigt misforstået, så langt er vi slet ikke, siger lektor ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet Ulf Hedetoft. Torsdag 14. april svirrede rygterne i pressen og blandt universitetets ansatte ellers om, at det humanistiske fakultet planlægger at smide 70.000 bøger på forbrændingen. Universitetet afkræfter historien: de skal ikke på bålet, i hvert fald ikke nu. Men de skal væk. Videnskabsministeren stiller sig uforstående over for planerne.

Når bibliotekerne på fire institutter under det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet i 2013 bliver lagt sammen til ét stort videncenter, er der begrænset hyldeplads. Derfor flytter cirka en tredjedel af bogsamlingen ikke med, men hvor den skal ende, er endnu ikke afklaret.

- Lige nu, er vi i gang med at undersøge mulighederne for at afsætte dem til anden side. Da det er statens ejendom, må vi ikke forære dem væk. Dog er det sandsynligt, at vi vil kunne tilbyde de studerende at købe dem billigt, siger dekan ved det humanistiske fakultet Kirsten Refsing.

Lektor ved Saxo-Insituttet Ulf Hedetoft, forstår ikke hvordan rygterne om massive bogafbrændinger er opstået:
- Vi er først nu i gang med at planlægge, hvordan vi griber sorteringsprocessen an.
Det Kongelige Bibliotek skal først vurdere bøgerne. Når det er gjort, vil det blive besluttet hvad der skal ske med de resterende bøger.

Saxo-Instituttet skal kassere omkring 70.000 bøger, eller hvad der svarer til 2.000 hyldemeter, og Ulf Hedetoft påpeger, at han håber de kan komme til at tjene et andet sted.

Ansatte: Vi blev ikke hørt

Blandt de ansatte, er der ærgrelse og frustration over beslutningen om at kassere en tredjedel af bogbestanden og sammenlægge institutbibliotekerne til et udlånsbibliotek. Der er frygt for, at fagligheden forsvinder til fordel for dyre kvadratmeter og dårligere adgang til de bøger, der er tilbage.

- Mange føler ikke, at vi er blevet hørt i tilstrækkeligt omfang, siger tillidsmand og lektor ved Saxo-Instituttet Christian Troelsgård og fortæller, at personalet gerne havde set at institutbibliotekerne blev bevaret .

- Katastrofen er ikke kun, at rigtig mange bøger skal kasseres eller brændes. Katastrofen er, at det er tilfældige, praktiske omstændigheder, og ikke de faglige hensyn, der har været afgørende for beslutningerne. Som planerne ligger nu, vil det medføre en markant dårligere biblioteksfunktion for vores studerende og for os som undervisere og forskere, siger han.

Også videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) stiller sig uforstående overfor beslutningen. Via sin kommunikationschef Anders Frandsen meddeler Charlotte Sahl-Madsen:

- Som udgangspunkt bør de ikke brænde bøgerne. Ting med værdi bør hverken kasseres eller brændes. Ting uden værdi må gerne foræres væk.

Mediestormen i anledning af sagen har medført, at studerende på Facebook har oprettet protest-gruppen: Red bøgerne på humaniora. Her lyder eksempelvis ét af indlæggene:

»For det første må man ikke bare brænde papir - det skal sendes til korrekt behandling og genbrug.
For det andet må den mest korrekte handling, næst efter ønsketænkning (fx at man i næste etape af KUA lader være med at bruge 1/3 af det samlede areal på to etager på en café og i stedet bygger et bibliotek) være at en studenterinteresseorganisation overtager bøgerne og stiller dem til rådighed for studerende.«

Læs flere kommentarer her

De fire institutter, der skal lægges sammen til ét videncenter er Saxo: Institut for Arkæologi, Etnologi, Græsk & Latin samt Historie, ToRs: Institut for Tværkulturelle og Regionale studier, IKK: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, MEF: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling .

Kommentarer (3)

15. april 2011 kl. 15:02
Politikere og beslutningstagere mener åbenbart, at alt kan findes på nettet, at alt er eller bliver digitaliseret. Det forekommer for det første usandsynligt, og for det andet ender vi vel alle som blinde, hvis vi skal læse alt på en skærm. Jeg græmmes ved tanken om den litteratur, som nu bliver utilgængelig eller i bedste fald vanskeligt tilgængelig herefter. Samordning og rationalisering er fint, men grønthøstermetoden ender med at kappe de forkerte hoveder
19. april 2011 kl. 14:29
Ud med det gamle lort - google og ipads er fremtiden. Sådan er tidsånden - også når man læser vores fagblad.
28. juli 2011 kl. 12:20
It's spkooy how clever some ppl are. Thanks!

Skriv en kommentar