Kritik af forbundets hvervekampagne

12-04-2011 af Anette Lerche
Bibliotekar lig orakel. Det er et af hovedbudskaberne i den pjece, som forbundet har sendt ud til landets gymnasier. Formålet er at rekruttere potentielle bibliotekarer til folkebibliotekssektoren. Men samtidig skal kampagnen også brande folkebibliotekarerne.
Billeder fra Bibliotekarforbundets kampagnepjece.

Bibliotekarforbundet har her i foråret sendt en pjece ud til landets gymnasier. Formålet er at få de unges øjne op for en karriere som bibliotekar på et folkebibliotek. Kampagnens budskab er, at når man bliver bibliotekar, bliver man også orakel. Pjecen fremhæver de mange jobmuligheder, der er som bibliotekar, også uden for folkebibliotekssektoren. Men den er altså primært tænkt som et forsøg på at rekruttere til en sektor, der om få år vil opleve et massivt behov for nyuddannet arbejdskraft.

Pjecen er sendt ud, men til sidste hovedbestyrelsesmøde i marts gav studenterobservatør i hovedbestyrelsen Rasmus Bahnsen den en hård medfart. Efterfølgende sagde han til Perspektiv:

- I Bibliotekarforbundets mission taler man om at ville styrke medlemmernes position og udvikling på arbejdsmarkedet. I min optik gør kampagnen kun det første: Den har det ene formål at bekræfte en bestemt gruppe på arbejdsmarkedet i sin egen selvforståelse, og kampagnen tegner således et noget bagudrettet og unuanceret billede af den virkelighed, man møder på for eksempel IVA. Hvis folkebibliotekerne vil have akademikere til at erstatte den mangel på arbejdskraft, de om få år vil opleve, bliver de nødt til at kigge andre steder hen end netop til IVA og SDU´s uddannelser. Jeg vil gerne forberede de studerende på den konkurrence, der vil opstå, og ikke bidrage til vedligeholdelse af et gammelt syn på bibliotekerne og bibliotekarrollen. Derfor mener jeg, at man kunne have fået bedre udbytte ved at bruge pengene anderledes, end man har gjort. I forhold til de medlemmer jeg repræsenterer, nemlig de studerende på IVA, rykker kampagnen, ikke en meter.

Forskellige udgangspunkter

Formand i Bibliotekarforbundet Pernille Drost kender godt til kritikken.

- Sagt med et glimt i øjet, må de studerende acceptere, at der findes bibliotekarer og biblioteker i Danmark, og at det er noget, som Bibliotekarforbundet gerne vil stå ved. Vi er bare forskellige steder. Når man er studerende, så er man i gang med en teoretisk uddannelse, og man er meget søgende, og det forstår jeg godt. Men som forbund skal vi kunne favne alle. Lige nu har vi en kampagne, der rammer folkebibliotekerne, men vi har jo også tiltag både på det statslige og private område. Det handler ikke om en uddannelsestitel – bibliotekar er også en arbejdstitel.

Folkebibliotekerne får også pjecen tilsendt. Hvorfor det?

- Denne her kampagne er jo et tiltag på folkebiblioteksområdet, og på bibliotekerne kan man hænge den op som reklame, præcis som man gør med andre uddannelsesinstitutioners materialer. Det bliver så også samtidig branding af bibliotekarerne, og jeg oplever, at de synes, at det er en god kampagne, hvor vi viser, at vi har noget at være stolte over, siger Pernille Drost.

Men hvad er så det primære formål med kampagnen? Branding af folkebibliotekarerne eller at hverve nye studerende?

- Det primære formål var selvfølgelig at rekruttere, men efterfølgende fandt vi ud af, at bibliotekerne og bibliotekarerne var glade for at nogle gad at tale positivt om dem og vise, at det er være ansat på et folkebibliotek er mere nuanceret, end man tror, siger Pernille Drost.

Hvorfor skal Bibliotekarforbundet i det hele taget hverve studerende. Et det ikke IVA og SDU’s opgave?

- Vi samarbejder selvfølgelig også med dem, og de rekrutterer også, men gør det måske mere bredt end os. IVA skal jo for eksempel slå fast, at man kan en helt masse med den her uddannelse, hvor vi lige nu slår på manglen på arbejdskraft på folkebibliotekerne. Vi er ikke en symbiose, og selvom vi samarbejder, kan vi også have forskellige dagsordener. I virkeligheden så oplever jeg, at jeg har en vis metaltræthed i forhold til, at man ikke må lave en kampagne for et område, før der straks bliver rejst kritik af, at vi ikke laver kampagner for det andet. Det er helt ok, at man som studerende ikke vil være på et folkebibliotek, men som forbund holder vi fast i, at folkebiblioteket er en meget væsentlig del af det danske samfund, siger Pernille Drost.


Ren autokommunikation

Det arbejde som Bibliotekarforbundet udfører, hvor det varetager de uddannelsesmæssige interesser, anerkender Rasmus Bahnsen fuldt ud. Han har også noteret sig, at forbundet arbejder for at fremme både det statslige og private arbejdsmarked.

- Men jeg synes, at præmissen i forhold til netop orakel-kampagnen skal være mere gennemsigtig. Vi bruger penge på den og taler om, at det er en hvervekampagne, men det er først og fremmest autokommunikation til medlemmerne i en bestemt sektor, siger han.

Kommentarer (7)

13. april 2011 kl. 12:32
Hvad gør BF for de mange ledige bibliotekarer?
13. april 2011 kl. 12:34
Jeg synes det er så ironisk at forbundet hele tiden siger, at der om få år vil blive mangel på arbejdskraft på folkebibliotekerne, når der i øjeblikket er høj ledighed blandt de unge.

14. april 2011 kl. 10:48
Som et supplement til denne informative artikel vil jeg henlede opmærksomheden på kampagnens hjemmeside, www.blivorakel.dk.
På hjemmesiden har man mulighed for at kigge ind i bibliotekarernes verden. Ser man de tre videoeklip på siden, vil man opdage at ikke en af dem handler om et bibliotekarjob på et folkebibliotek.
Kampagnen forsøger netop at vise mangfoldigheden i uddannelsen ved ikke at lægge sig op af den klassiske stereotype opfattelse, som Rasmus Bahnsen frygter.

Rasmus udtaler til Perspektiv: ”I forhold til de medlemmer jeg repræsenterer, nemlig de studerende på IVA, rykker kampagnen, ikke en meter.”. Meningen med kampagnen er ikke at få studerende på IVA til at søge job på et folkebibliotek. Kampagnen har i stedet de fremtidige studerende som målgruppe.

Derfor fortæller vi i kampagnen at en bibliotekaruddannelse netop fører til et mangfoldigt arbejdsmarked med beskæftigelse inden for bl.a. IT, finansområdet, jura, medicinalindustrien og medieverdenen.

Med venlig hilsen
Mikkel Dahlbæk Sigurdsson
Karrierekonsulent i Bibliotekarforbundet
26. april 2011 kl. 10:24
Jeg er uddannet bibliotekar Db og igang med min kandidat. Jeg gik i gang med kandidaten fordi der endnu ikke har været et job jeg kunne søge siden jeg blev uddannet i 2010 og flyttede fra KBH til Århus..

Hvornår kommer det meget omtalte generations skifte?

Hvorfor bruger vi så mange penge på murstenen omkring bøgerne?

Hvor lukkes filialer overalt og erstattes af store videnskatedraler?

Jeg har hele tiden gerne ville være folke bibliotekar. Ringer i ikke når i støder på et job jeg kan søge?


26. april 2011 kl. 12:21
Glem alt om generationsskiftet, det er en gammel kedelig sang som vi har hørt igennem de seneste 20-25 år. Hele tidfen har det været lige om få år, bare vent og se. Og hver eneste gang er der ikke sket en skid. Jeg har ikke set det endnu. Og det kommer aldrig for udviklingen går henimod biblioteker med færre ansatte og alt digitaliseret. Tilbage er rengøringen og pedellen.
Og et godt råd til Astrid m. fl. er at kigge på anden uddannelse og HELT anden branche. Find noget hvor der sker mere og hvor der er udvikling istedet for afvikling.
Et sidste indspark skulle lige være at droppe medlemskab af BF, det er spild af tid og penge! Hvorfor? Her har man kun de offentlige ansatte i fokus. De privatansatte og de arbejdsløse er nærmest ikke-eksisterende i BF-verdenen.
Mvh
Thomas Pedersen
28. april 2011 kl. 08:06
Tak for jeres indlæg i debatten.

Fra forbundets side er vi opmærksomme på, at det kan virke paradoksalt, at der på den ene side opleves arbejdsløshed i faget og samtidig iværksætter fagforeningen en kampagne for at øge interessen for faget. Men det er vores vurdering, at der er behov for at synliggøre faget og dets udøveres kompetencer mere offensivt, end det hidtil er blevet gjort. Arbejdsmarkedsanalyserne viser, at der vil blive mangel på arbejdskraft i den private og offentlige sektor når de små ungdomsårgange kommer til og de store pensionsårgange går fra. Derfor er der behov for få flere til at tage søge uddannelserne. Derudover er kampagnen også et ønske om at inspirere jer, der er bibliotekarer og cand.scient.bibl.’er til at sætte nye ord på jeres kompetencer og nye mål for jeres arbejdsliv rettet mod et bredt arbejdsmarked.

Mht. ledighed er der ingen tvivl om, at en periode med ledighed er en belastning for den enkelte såvel økonomisk som psykisk. Det anerkender jeg fuldt ud og Bibliotekarforbundet har også af den grund i de seneste 7-8 år udviklet området karriererådgivning, så det i dag er muligt både at gå til jobworkshops og få individuel rådgivning og vejledning som ledig. Samtidig er det vigtigt at sige, at den generelle nettoledighed blandt bibliotekarer og cand.scient.bibl.’er ligger på et forholdsvist stabilt leje omkring 3%. Sammenlignet med tidligere tiders ledighed er det fortsat lavt. Samme billede får man, hvis man sammenligner med faggrupper som fx cand.it’er og kommunikationsfaglige. For disse grupper ligger ledigheden på 8-9%. Dermed ikke sagt, at Bibliotekarforbundet kan sove trygt om natten, når det gælder de ledige medlemmer. Jeg er ked af, hvis det bliver opfattet sådan, at vi ikke varetager de lediges interesser. Det tager vi til os og drøfter, hvordan vi kan ændre den opfattelse. Vi er altid åbne for nye, konstruktive idéer og forslag.

Med venlig hilsen
Pernille Drost
4. maj 2011 kl. 14:16
Umiddelbart virker det somom BF gør alt for at promovere standen - og det er vel også missionen ? ! -

men her måske en klassisk markedsføringsfejl - blande 2 budskaber hvor udgangspunktet egentlig var ét -
Biblioteker/bibliotekarer/orakel - ja langt hen af vejen korrekt - men vel mest for bibliotekerne og ikke mindst deres fælles indgang biblioteksvagten !

Skriv en kommentar