Kulturministeren vil Danskernes Digitale Bibliotek

16-11-2011 af Henrik Hermann
Uffe Elbæk optrådte afslappet i tøj og tale, da han tirsdag første gang talte i Nyborg for landets bibliotekschefer om bibliotekernes muligheder i en vanskelig tid. Det kan kun gå for langsomt med at få etableret Danskernes Digitale Bibliotek, og det går langsomt, nu med vanskelige forhandlinger med KL.  Ministeren lovede at gøre bibliotekssagen synlig i alle politiske rum, men flere penge til sektoren er der ingen af.
 - Jeg ved, at der er en masse bøvl lige nu med KL, men som minister vil jeg understrege, at det virkelig, virkelig er mig magtpåliggende, at vi får gennemført det her projekt med Det Digitale Bibliotek. Der er nogle forhandlinger, som ikke er landet helt endnu, men jeg håber, de lander så snart som overhovedet muligt, sagde en veloplagt Uffe Elbæk på det årlige biblioteksledermødet i Nyborg arrangeret af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Efter et relativt kort oplæg gik den radikale kulturminister i dialog med lederne.

Formanden for Bibliotekschefforeningen, Mogens Vestergaard, Roskilde, spurgte blandt andet om følgende:
"Hvad kan du gøre, når det digitale felt nu er grænseoverskridende i forhold til kommunerne - hvordan vil du sikre, at borgerne bliver ved med at få fri og lige adgang til viden og information i et digitalt samfund?"

Hertil svarede Uffe Elbæk blandt andet:
-  Det, vi taler om her, eksisterer også på europæisk niveau, og vi står over for en enorm udfordring. Vi skal dybest set bygge et nyt samfund sammen, bare i en digital verden.  Det, jeg kan gøre som minister, er, at italesætte dette og holde de politiske møder, der nu en gang skal holdes. Jeg har en grundlæggende tro på, at den sunde fornuft vinder til sidst.

Absurd eksempel på umuligt udlån
Uffe Elbæk kaldte det absurd, at det for ham som borger på Frederiksberg er muligt at låne en bog i fysisk fastform fra Københavns Kommunes Biblioteker, mens det tilsvarende er umuligt for ham at låne en e-bog dér.

Forinden havde Uffe Elbæk talt om de store udfordringer, han ser i det danske samfund, eksempelvis, det ministeren kaldte en empati-krise, hvor vi har svært ved at sætte os i andres sted, og hvor solidariteten måske er blevet svækket. En systemkrise, hvor vi har svært ved at udnytte hinandens kompetencer, ressourcer og viden til at løse nogle helt grundlæggende udfordringer som ressource- og klimaproblemer.

- Det betyder, at der er brug for en enorm, social opfindsomhed, sagde ministeren blandt andet og tilføjede:

- Men vi har set grundlæggende ændringer i det danske samfund før, for eksempel dengang vi gik fra bondesamfund til industrisamfund, sagde Uffe Elbæk og understregede, at vi fremover kommer til at bo på en andre måder, transportere os på en andre måder og kommunikere på nye måder.

Kulturministre har kort udløbsdato
Bibliotekarforbundets formand,  Pernille Drost, ville vide, om Uffe Elbæk nu blot er endnu en minister i rækken af dem, der møder op på ledermødet for bibliotekscheferne i Nyborg og roser bibliotekscheferne og bibliotekerne for deres arbejde – uden at der så skete så meget fra ministerens side. Pernille Drost spurgte:

"Hvordan vil du gøre en forskel?"

- Mit svar er, sagde Elbæk, at jeg kun har gjort en forskel, hvis vi gør det her sammen Altså: hvis man ikke har penge, hvad gør man så? Her kan man i det mindste give synlighed til området. Synlighed betyder, at jeg vil tage den her problemstilling med bibliotekerne ind i alle de politiske rum, man nu en gang bevæger sig igennem – det betyder også i relation til KL, svarede kulturministeren efter en længere udredning over for Bibliotekarforbundets formand og resten af forsamlingen om, hvordan han under tv-serien Borgen blev ringet op og spurgt, om han ville være kulturminister for så næste dag at møde op i lånt jakkesæt og blive slået til kulturminister på Amalienborg.

Med et glimt i øjet sagde Uffe Elbæk, at han, da han efter regeringsdannelsen trådte ind i det nu over 50-årige kulturministerium havde spurgt om, hvor længe en kulturminister typisk sidder på posten.

- Jeg har ved at se på mine forgængere regnet ud, at min udløbsdato er to år og tre måneder, sagde ministeren og forlod så Hotel Nyborg Strand efter at have, modtaget en stille klapsalve fra salen, men dog en klapsalve som nok var kraftigere på klap-o-meteret end den, forgængeren Per Stig Møller (K) opnåede i fjor.

Kommentarer (1)

18. november 2011 kl. 13:55
Ud fra referatet virker det som om vi (endnu engang) ser en minister fokusere på hele det administrative i biblioteksvæsnet: Udlån, reservering, osv. Det er også vigtigt. Men hvad med "den varme grød", vores materialer. Bøgerne, musikken osv. Hvad sker der med dem? Skal de ikke også digitaliseres? Og, for nu at sætte sagen på spidsen, er det ikke vigtigere end det andet? Eller i hvert fald, lige så vigtigt?

Skriv en kommentar