Mange biblioteker ønsker børnecomputere

54 biblioteker landet over har søgt om at få installeret KidSmart-computere, og de gratis børnecomputere er nu på vej til 30 udvalgte børnebiblioteker.
Interessen for KidSmart-projektet, der er et samarbejde mellem IBM og Styrelsen for Bibliotek og Medier, har vist sig at være massiv.
I første ansøgningsrunde har 54 biblioteker søgt om at få installeret de børnevenlige computere gratis gennem projektet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Målgruppe i børnehavealderen
30 biblioteker modtager nu snart en eller flere af de farvestrålende computere, der gør de muligt at give de helt små biblioteksbrugere gode lege- og læreoplevelser med it.

Det er de 3-6-årige der udgør målgruppen for projektet, og det er især tanken, at ressourcesvage børn kan få glæde af computerne. De børnevenlige maskiner skal give børnebibliotekarer, pædagoger og forældre mulighed for at arbejde med små børns sprog, talforståelse og begrebsdannelse.

For de biblioteker, der også ønsker at komme i betragtning til de børnevenlige computere, er næste ansøgningsfrist til projektet den 3. oktober.

Læs mere om projektet her

Skriv en kommentar