Mendeley – nyt socialt værktøj for forskere

01-07-2011 af Sabrine Mønsted
Lær det at kende. Den 26. juli kan bibliotekarer blive introduceret til Mendeley ved et kort webinar. Mendeley er et socialt værktøj, som forskere kan bruge til at håndtere og dele referencer. 

Et netværk og værktøj som alle forskningsbibliotekarer skal kende til, mener bibliotekar på Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) Kurt Mathiesen. Han er selv med i netværket Mandeley, for at finde ud af, hvordan det kan bruges. 

- Præcis som vi skal holde øje med fagtidsskrifter på vores område, så skal vi kende til de værktøjer, som forskerne kan bruge, siger han.

På Mendeley lægger forskerne selv deres artikler ud, der med det samme bliver tilgængelige og synlige gennem deres sociale netværk. 

Kurt Mathiesen kalder Mendeley lovende.

- Det kunne være »the next big thing«, men det er ikke godt nok endnu til at slå de traditionelle referenceværktøjer af pinden, mener han.

Mendeleys hjemmeside

Webinar, meld dig til

Kalender med andre events hos Mendeley 

Skriv en kommentar