Ministeren: Bibliotekarer skal ikke være altmuligmænd

Kulturminister Per Stig Møller kalder i et interview med Berlingske fredag den 28. januar bibliotekerne for en kæmpesucces. Både Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet er glade for at få en ellers tavs minister på banen.

- Over alt i landet leverer biblioteker og bibliotekarer en kæmpe kulturpolitisk indsats. Men der er også brug for at få bibliotekerne ind i den nye digitale tid og for at udnytte biblioteksrummet til mere end blot at være bog- og musikudlån, siger Kulturminister Per Stig Møller til Berlingske fredag den 28. Januar 2011.

Han ser en fremtid for sig, hvor bibliotekerne danner rammer om opgaver i borgerservice, men hvor der eksempelvis også kan udleveres medicin på biblioteket.
Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost er glad for at få ministeren på banen, men hun undrer sig over, at bibliotekerne nu også pludselig skal have med medicin at gøre.

- Og jeg deler absolut ikke ministerens positive indstilling til bibliotekernes udviklingsmuligheder. Lige nu er man for eksempel ved at lukke stort set alle biblioteker i Egedal Kommune og foreslå, at man skal benytte sig mere og mere af frivillige til arbejdet, siger Pernille Drost.

Anerkender indsatsen
Britta Bitsch, næstformand i Bibliotekschefforeningen og lokalbibliotekschef i Aarhus Kommune /Åby Bibliotek er også glad for, at ministeren nu taler om folkebibliotekerne.
- Det er rigtig dejligt at have fået en minister, der har øje for den indsats, som vi leverer på bibliotekerne.

I interviewet med Berlingske understreger Kulturminister Per Stig Møller, at det er kommunerne, der driver bibliotekerne. Til det siger Britta Bitsch:
- Kommunerne er under voldsomt pres, det er godt, hvis kommunerne bliver holdt lidt i ørerne, så de forstår, at bibliotekerne er den kulturpolitiske satsning.

Mens Per Stig Møller i interviewet fremhæver, at det er rigtig godt, at bibliotekerne udvikler sig til at blive både brugercentre og kulturhuse, så siger han samtidig også, at bibliotekarerne ikke skal løse alle de opgaver, der følger med den udvikling. Samme holdning deler Britta Bitsch. I takt med de rationaliseringer, der foretages på bibliotekerne, forsvinder en masse af de opgaver, der traditionelt var hk-opgaver. Og derfor er det naturligt, at mange af de nye og spændende borgerserviceopgaver løses af hk’erne, som ellers vil stå og mangle arbejdsopgaver.  Men samtidig understreger hun, at der vil være tilfælde, hvor bibliotekarer også skal løse opgaver, der ikke umiddelbart normalt ville ligge lige for.

Digitalisering giver opgaver
Hele digitaliseringen vil give mange opgaver til bibliotekerne. For hvem kan, bedre end bibliotekarerne, give borgerne redskaberne til at guide sig igennem informationsjunglen. Det mener både ministeren og næstformanden i bibliotekschefforeningen.

- Når man lukker for de fysiske henvendelser og alt foregår på nettet, så vil det kun være biblioteket, som borgerne kan henvende sig til. Og borgerne får brug for hjælp for at blive fortrolige med det digitale rum, konstaterer Britta Bitsch.

Biblioteker og medicin passer ikke sammen
Formanden for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen glæder sig også over, at ministeren nu kommer med nogle visioner for fremtidens bibliotek.
Som Pernille Drost kan han dog ikke se for sig, at det for eksempel skal være muligt at hente medicin på biblioteket.

- Det hører mere til hos købmanden, ellers skulle man jo også kunne hente  de dagligvarer, man bestiller på nettet på biblioteket, siger han.
Danmarks Biblioteksforening er dog med på at udvide servicen i forhold til borgerserviceopgaver. Så bibliotekerne bliver en slags satellitter for kommunen, hvor man i virkeligheden kan få bedre vejledning.   

I forhold til hvem der skal stå bag skranken med de nye opgaver er Vagn Ytte Larsen mere usikker.
- For selv om vores vision blandt andet er differentieret betjening, hvor man er uddannet til den service man tilbyder, så er  virkeligheden ofte en anden, hvor det kan det være nødvendigt, at alle tager et nap med på alle  områder, siger Vagn Ytte Larsen.

Kulturministeren har inviteret Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet og centralbibliotekscheferne til et møde på Christiansborg  den 11. februar 2011 for at drøfte bibliotekerne.

Kommentarer (1)

2. februar 2011 kl. 13:16
- vi udlåner hellere "Motion på recept",som en bog hedder, end medicin. Og det er vel forskellen på vejledning og det at udøve myndigheds-opgaver.
Netop nu drøfter vi, om biblioteker - der er ramt at besparelser - kan påtage sig komplicerede borgerserviceopgaver, og hvad der kommer i første række, når der er kø. Publikum værdsætter de gode åbningstider i biblioteker, det "frie værested/den lokale dagligstue" uden krav om registrering og kontrol. - Men føler det også naturligt at få løst de såkalt nemme borgerservice- henvendelser..
/ vh. bibliotekaren

Skriv en kommentar