Musikbibliotekaren og nettets udfordringer

05-04-2011 af Henrik Hermann
Musikbibliotekernes fremtid – tilbage til musikken – hvad får denne overskrift dig til at tænke på? Et konkret forslag fra en temadag i Odense lyder på at oprette diskussionsfora på nettet, hvor musikbibliotekaren går i dialog med brugeren om private musikoplevelser.

Hvad kan erstatte musikbibliotekarernes mistede faglighed? Hvad er musikbibliotekarernes største udfordring i dag? Musikbibliotekar eller musikformidler – gør det en forskel?

Disse spørgsmål var på programmet da centralbibliotekerne og Dansk BiblioteksCenter torsdag den 31. marts afviklede en temadag i Odense for fulde huse med 90 deltagere.

Baggrunden er, at også musikbibliotekarernes faglighed er udfordret med de mange on-line medier og selve distributionsformen på forskellige elektroniske platforme og tjenester.

Programsat på temadagen var blandt andre Anders Høeg Nissen fra DR P1’s fagmagasin Harddisken, der fortalte om musik i nye former. Fra Rudersdal tegnede musikbibliotekskonsulent Marianne Ljungberg et musikformidlingsbillede sammen med Niels Mark, der er musikbibliotekar i Herlev og chefredaktør på Bibzoom, ligesom Claus Frisenberg Povlsen fra Dansk BiblioteksCenter bidrog.

Et konkret forslag

Henrik Marstal, ph.d. i musikvidenskab, musiker og forfatter havde nogle helt konkrete bud på, hvad musikbibliotekarerne kan gøre i deres formidling. Hans oplæg handlede om, hvordan bibliotekerne og bibliotekarerne fortsat kan spille en aktiv rolle, når folk via nettet kan hente rigtig meget musik. Henrik Marstal stillede spørgsmålet: Hvilke formidlingsformer skal bibliotekerne primært satse på?

Han kom med flere konkrete forslag, blandt andet at oprette brugerdrevne diskussions-fora med musikbibliotekarer som moderatorer.

- Jeg tror, at man som musikformidler, skal rette sig imod lytternes egne oplevelser. Man skal kunne lave ”The soundtrack of your life”, hvordan har musikken gjort dig til den, du er? Et samarbejde mellem brugeren og musikformidleren, hvor brugeren diskuterer den musik, der har haft betydning for den enkelte. I dette ligger også anerkendelsen af den private musikoplevelse, sagde Henrik Marstal. Han foreslog også helt konkret, at der blev etableret egentlige lytte- og oplevelsesrum på bibliotekerne.

Debat med rundhyl til BibZoom

Meget af debatten drejede sig om BibZoom, og hvordan denne tjeneste fungerer og ikke fungerer. Faktisk kunne man på et tidspunkt få det indtryk, at musikbibliokternes musikformidling er identisk med BibZoom. Eller måske var debatten snarere udtryk for, at der hos mange musikbliotekarer er en frustration over BibZooms funktionalitet.

Fra flere sider blev det nævnt som et stort problem, at BibZooms filer ikke kan afspilles på Ipod, som er den mest udbredte afspiller.

Udfordringen for også musikbibliokekerne er stor eftersom bibliotekernes musikformidling også rammes af spareknive i kommunerne. For nylig kom næstformanden for KL, borgmester i Rudersdal, Erik Fabrin, med et angreb, hvor han rejste spørgsmålet, om bibliotekernes opgave er at opretholde en musiksamling,  men dette angreb har Bibliotekarforbundets formand, Pernille Drost, betegnet som et forsøg på at rulle udviklingen tilbage – ude af trit med Biblioteksloven fra 2002, der sidestiller alle medier.

Gentofte Bibliotekerne holder 12. maj en formidlingsdag. Hvor temadagen i Odense handlede om spørgsmålet ”Hvorfor musikformidling” handler teamdagen 12. maj mere praktisk om emnet ”hvordan musikformidling”.

Kommentarer (1)

5. april 2011 kl. 14:35
Jeg syntes det var en rigtig spændende og inspirerende temadag, hvor vi blev præsenteret for flere interessante vinkler på fremtiden musikbiblioteksarbejde. DESVÆRRE blev det meste af den afsluttende debat totalt domineret af ligegyldige diskussioner om bibzooms funktionalitet eller mangel på samme. Det var efter min mening slet ikke relevant at diskutere i detaljer, når vi nu for en sjælden gangs skyld var samlet i stort antal og havde muligheden for at debattere nogle konkrete forslag, som vi rent faktisk kunne tage med tilbage til vores musikbibliotek og eksperimentere med her og nu:
Skal vi være eksponenter for den gode lydkvalitet og lytteoplevelse ved f.eks. at indkøbe LP'er og oprette lytteklubber?
Skal vi være et fysisk sted, hvor brugeren møder noget andet og mere end "all you can eat" for 99 kr. - et sted, hvor det enkelte stykke musik og den enkelte kunstner bliver præsenteret i en historisk og kunstnerisk sammenhæng på tværs af medier (noder, musiklitteratur, musiktidsskrifter, cd'er, lp'er, digitale tjenester osv.)?
Og skal vi være musikbranchens bedste sparringspartner? Mødestedet for byens lokale musikere?
Der er så mange muligheder og jeg håber vi får mulighed for at debattere dem næste gang uden at frustrationerne over bibzoom kommer til at fylde det hele. Bibzoom er bare én af mange platforme, som vi kan bevæge os på, så lad os tale om fremtidens musikbibliotek i et større perspektiv!

Emilie Wieth-Knudsen
Musik- og kunstbibliotekar
Stadsbiblioteket i Lyngby

Skriv en kommentar