Ny hovedbestyrelse fordeler posterne torsdag

11-01-2011 af Henrik Hermann
Bibliotekarforbundets nye hovedbestyrelse træder denne uge sammen i to dage for at tage hul på den næste periode. Torsdag er der introduktion og konstituering, og fredag er der møde i hovedbestyrelsen. Der kommer udskiftning i forretningsudvalget, da Mette Kjeldsen Sloth ikke stillede op til genvalg.
Torsdag og fredag i denne uge træder Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse sammen for at begynde arbejdet for  2011 og 2012.

Den nye hovedbestyrelse får nok at se til, overenskomstforhandlingerne står for døren. Og biblioteksvæsenet savner ordentlig styring eller i hvert fald opmærksomhed fra kulturministeren, der i skrivende stund ikke har reageret på en opfordring fra Pernille Drost til at gå aktivt ind i en debat om bibliotekernes fremtid. Det vil muligvis indgå i formandens drøftelser med den nye hovedbestyrelse af de politiske temaer, der vil blive aktuelle i 2011 og 2012.

Torsdag skal hovedbestyrelsen introduceres til bestyrelsesarbejdet. Det har syv af de 11 medlemmer prøvet før, men tre er nye. De tre nye er Jette Fugl, Pia Olsson og Tine Jørgensen. Ud af hovedbestyrelsen er trådt Mette Kjeldsen Sloth og Jens Dam, mens Nina Thorsted Petersen har fået en post som suppleant, da hun ikke opnåede genvalg.
I hvert fald skal der ske en fornyelse i forretningsudvalget, som den seneste periode har bestået af formand Pernille Drost, næstformand Matthias Eiriksson, Søren Kløjgaard samt Mette Kjeldsen Sloth.

 Da Mette Kjeldsen Sloth ikke genopstillede, men takkede af efter 16 år i hovedbestyrelsen, skal der findes ét nyt forretningsudvalgsmedlem. 
Men det politiske spil er først afgjort, når hovedbestyrelsen torsdag eftermiddag har konstitueret sig.

Læs mere om hovedbestyrelsen i første nummer af Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv, der udkommer 27. januar. Du kan også læse om den nye hovedbestyrelse og se valgudtalelser her.

 

Skriv en kommentar