Tre bibliotekarstillinger nedlagt på Det Kongelige Bibliotek

14-09-2011 af Anette Lerche
Fyringsrunden på Det Kongelige Bibliotek har betydet, at 12 stillinger bliver nedlagt i 2011. Heraf er tre af stillingerne bibliotekarstillinger.

Tre nedlagte bibliotekarstillinger. Det er konsekvensen af den fyringsrunde, de offentlige besparelser har tvunget Det Kongelige Bibliotek ud i. Det er dog lykkedes at finde aftrædelsesordninger for alle tre bibliotekarer, som to af dem har accepteret. 

Også bibliotekets andre faggrupper er blevet ramt i fyringsrunden. Ud over de tre medlemmer af Bibliotekarforbundet, er der fire medlemmer af andre AC-organisationer, tre medlemmer af HK og to medlemmer af Prosa, der har mistet deres arbejde.

Søren Guts er tillidsrepræsentant for bibliotekarerne, og han beskriver de seneste dage på Det Kongelige Bibliotek som nervøse:

- Her er selvfølgelig en dårlig stemning. Vi havde ikke regnet med denne fyringsrunde. Vi vidste godt, at vi skulle spare, men vi havde troet, at vi kunne gøre det ved naturlig afgang, så det kom bag på os, at der skulle fyres.

28 stillinger nedlægges
I alt bliver der nedlagt 28 stillinger over de næste fire år. De første 12 stillinger blev nedlagt i denne fyringsrunde, mens de resterende 16 nedlægges over de næste år, og her forventer ledelsen, at der vil være tale om stillinger, der ikke bliver genbesat i forbindelse med naturlig afgang.

- Nu mangler vi at finde ud af, hvordan hverdagen skal hænge sammen. Det bliver næppe løst med en stor plan, men snarere løst i de enkelte afdelinger. Men det er klart, at vi ikke kan lave det samme med færre hænder, og at det vil betyde serviceforringelser, siger Søren Guts.
 
Samtidig håber han dog, at digitale løsninger vil kunne overtage nogle af de opgaver, der før lå hos medarbejderne.

Skriv en kommentar