Overenskomst 2011 gav større forskelle

07-03-2011 af Anette Lerche
Overenskomstresultatet  for både regioner, kommuner og staten er nu på plads.
Der var tale om et meget beskedent resultat for de statsansatte, da overenskomstforhandlingerne blev afsluttet i midten af februar. Nu er også kommunernes resultat på plads, og det får ikke statens resultat til at fremstå spor bedre.
Fakta er, at mens reallønsudviklingen burde være sikret på det kommunale område i 2012, så er det kun lokale lønforhandlinger, der kan sikre reallønnen på statens område i den to-årige overenskomstperiode. Samtidig har staten ikke fået de seniordage, som man har bibeholdt i kommunerne.
Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost kalder generelt overenskomsten for 2011 og 2012 for en vedligeholdelsesoverenskomst. Men skriver samtidig i en leder, der bliver bragt i Perspektiv nummer 3, der udkommer 31. marts:
- Situationen er nu, at barselsvilkår, pension, seniorvilkår og grundlønstrin er dårligere på det statslige område i forhold til det kommunale og regionale på grund af forskelle ved de seneste overenskomster. Det er en negativ udvikling og naturligt nok en uforståelig forskel set fra de statsansatte side. Dette vil være i fokus ved overenskomstforhandlingerne næste gang.
Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse anbefaler sine medlemmer at stemme ja til overenskomsten, fordi den er det bedst mulige resultat under de givne omstændigheder.
Læs mere om de konkrete resultater på www.bf.dk

Kommentarer (1)

9. marts 2011 kl. 13:34
Det er da fantastisk, at de stadig vil forahandle med os - se bare hvad der sker i USA, hvor både forhandlings- og strejkeret forsvinder.

Skriv en kommentar