Perspektivs nye bladudvalg

18-05-2011 af Henrik Hermann

Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv har fået nyt bladudvalg for de næste to år. Fagligheden er bredt  repræsenteret med i alt seks bibliotekarer, hvor der både er privatansatte og offentligt ansatte, chefer og menige. Udvalget skal sammen med redaktionen både arbejde med kritik af det trykte magasin og videre udvikling af blad og hjemmesider. Læs her, hvem der er med i udvalget.

På sit møde i april udpegede hovedbestyrelsen følgende fem repræsentanter for bibliotekarfaget: Caroline Enghoff Mogensen, bibliotekar og kommunikationsmedarbejder, Gladsaxe Bibliotekerne, Lone Kvist Madsen, vicebibliotekschef, Tårnby Kommunebiblioteker, Anders N. Didriksen, bibliotekar ved Frederiksberg Bibliotek, Simon Friberg, privatansat bibliotekar hos Rambøll og Niels Mark, musikbibliotekar, Herlev Bibliotekerne. Desuden er det fra hovedbestyrelsen Line Frølich, Sønderborg, der er bindeled mellem udvalget, redaktionen og hovedbestyrelsen.

Perspektivs bladudvalg mødes fire gange om året med redaktionen for at sparre fagligt om ideer og udvikling samt for at give kritik på redaktionens arbejde med det trykte magasin Perspektiv, hjemmesiden perspektiv.bf.dk og med det brugerinvolverende site Del Din Viden.

Skriv en kommentar