Seniorerne tager de skæve vagter

21-03-2011 af Anette Lerche
Når aften- og natarbejdet skal fordeles, så er det især de ældste medarbejdere, der holder for.
Mens de yngre kvinder på arbejdsmarkedet generelt har fået færre skæve vagter, så er andelen af kvinder over 55, der har aftenarbejdet inden for en fire-ugers periode steget med 63 procent i 2010. Og generelt er billedet, at mens de yngre kvinders andel af skæve vagter er faldet, så er de ældste kvinder på arbejdsmarkedet langt oftere på arbejde om aftenen og natten. Samme udvikling kan også spores hos mændene, hvor den dog er langt fra så markant. Det skriver Ugebrevet A4, der har nærlæst tallene fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse.

Det er især i plejesektoren, at kvinderne er mest belastede af aften- og natarbejde, og speciallæge i medicin Thora Brenstrup advarer i Ugebrevet A4 mod sundhedsrisikoen ved, at de ældste har så mange af de skæve vagter. FOA, der organiserer mange social- og sundhedsmedarbejdere er generelt bekymret for, hvad mange skæve vagter kan gøre ved både helbred og familieliv, men er samtidig inde på, at det er i orden, så længe det er frivilligt.

Også i Bibliotekarforbundet har hovedbestyrelsen diskuteret, om det eventuelt kunne være rimeligt, at ældre medarbejdere, der har mod på at være fleksible, tager en større andel af de skæve vagter.

Læs hele artiklen fra Ugebrevet A4 her og fortæl os, hvordan vagterne fordeles på dit bibliotek?

Kommentarer (3)

22. marts 2011 kl. 12:52
Det er i orden, så længe det er frivilligt. Ofte føler ældre medarbejdere sig jo ikke så pressede på hjemmefronten, som deres yngre kollegaer med små børn. Selvfølgelig er det ok hvis de ældre medarbejdere melder sig til at tage de skæve vagter. Vores fag er heller ikke det mest nedslidende fag for ældre medarbejdere.
22. marts 2011 kl. 15:21
I Helsingør blev aftenåbningstiden udvidet til kl.21 mandag til og med fredag. Dette skete i forbindelse med en flytning til Kulturværftet og trådte i kraft den 10.10.2010. I mit team mangler der p.t. en ugentlig aftenvagt, men her har det vist sig, at de unge uden familieforpligtelser melder sig under fanen - indtil videre..
22. marts 2011 kl. 21:45
Sådan er det jo. Det er de voksne der ikke mere har små børn og familie der er fleksible og kan planlægge deres liv som de vil. Uafhængighed simpelthen. Tiden med med familie og børn gør jo at man er afhængig af det, og familien ef en, det er logisk.

Skriv en kommentar