Slut med Styrelsen for Bibliotek og Medier

06-12-2011 af Sabrine Mønsted
Fra årsskiftet bliver Styrelsen for Bibliotek og Medier lagt sammen med Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen. De tre styrelser opstår som Kulturstyrelsen.
I en pressemeddelelse skriver Kulturministeriet, at den nye Kulturstyrelsen blandt andet skal styrke samspillet mellem kunst, kulturarv, biblioteker og medier. Og styrke koordineringen af den statslige og kommunale indsats på kulturområdet.

Læs pressemeddelelsen fra Kulturministeriet 

 

 

Kommentarer (4)

6. december 2011 kl. 13:45
Ja, det er jo så spørgsmålet, om det er begejstringens flag, der skal op, eller gravøllen, der skal drikkes.

Vi havde vel alle håbet på, at en rød regering ville være med til at fremme og styrke de gamle dyder om "lige ret til information", "integration af samfundets C-hold", "formidling af den smalle litteratur" osv. osv.

Netop de opgaver og den rolle, som danske biblioteker - og især folkebiblioteker - har løftet med engagement, professionalisme, visionær og ansvarlig bæredygtighed i mere end et århundrede.

Biblioteksstyrelsen - nu Bibliotek og Medier - har i mange henseender været en central og bærende figur - i mange, mange år!

Den har været involveret i alle mulige standiseringsprojekter;

De(n) har altid været på forkant med nye trends i samfundet
De(n) er gået forrest og med ildhu bakket ideer, forsøg og projekter op - rundt på de danske biblioteker(om det har været børn og læsning, integrationsprojekter, nye kulturrum)

De(n) har lagt et stort arbejde i DEFF regi, hvor rigtig mange små og store biblioteker har nydt godt af denne synergitankegang, der altid har været et bærende element i dansk biblioteksvæsen - og dermed Bibliok og Medier.

De(n) har været basen, støtten, frontløberen....

Jeg kunne blive ved..

Lad os håbe, at denne sammenlægning værner om de mindst 100 år gamle værdier, der er fundamentet for, at vi alle kan høste af et stærkt biblioteksvæsen.

Lad os håbe, at det skaber vækst og synlighed for de danske biblioteker - så de ikke blot bliver en nedprioritet grøntsag - blandt alle de andre kulturtilbud..

Lad os håber, at kultur stadig er noget, der er - der kommer fra - der kommer til os alle..

Ære være Bibliotek og Mediers minde...
6. december 2011 kl. 15:42
Det bliver svært - trods synergi mv - men hva' siger BF ?
6. december 2011 kl. 18:34
Selv om der ikke nødvendigvis behøver at være en kransekagefigur med ordet 'bibliotek' som en del af titlen ligger det snublende nært at biblioteker er ved at blive udfaset som selvstændig funktion.
Gad vidst om befolkningen synes dette er godt eller skidt?
9. december 2011 kl. 10:38
Ved kommunesammenlægningen i 1970 var en af de uofficielle begrundelser for at etablere de nye amtskommuner, at da det var komplet umuligt at nedbryde de statslige skodder mellem de forskellige forvaltningsområder, så kunne man i de nye amter prøve at skabe nogle organisationer, hvor man samarbejdede på tværs. Det tog tid, men jeg mener at det stort set lykkedes. Man fik opbygget nogle effektive organisationer, f.eks. i forbindelse med administrationen af gymnasier og trafikselskaberne, og udviklet megen ekspertise f.eks. indenfor naturområdet og børneområdet. Ved amternes nedlæggelse blev der skrottet megen og væsentlig viden.

Nu forsøger man i diverse ministerier om man kan gøre de gamle amter kunsten efter og nedbryde skodderne. Man må tage hatten af for at kulturministeren tror på, at han kan få noget fornuftigt ud af, at lægge så forskelligartede områder og administrationer sammen.

Naturligvis skal der samarbejdes ikke bare mellem kulturministerens områder, men langt bredere, men er en så centralistisk struktur på det statslige plan befordrende for det nødvendige lokale samarbejde ude i regionerne og kommunerne?. Jeg tror at godt samarbejde opnår man bedst, når man har selvstændige lokale virksomheder, der har lov til at lave noget fælles, uden hele tiden at skulle om lov oppefra, og så skal man skabe rum for idéudvikling og møder med kolleger i ind- og udland. Jeg har hæftet mig ved at kommunikation er helt oppe på koncernniveau. Er det en pressechef, der udtaler sig på hele områdets vegne, eller er det al den kommunikation, der skal skabes mellem medarbejdere, offentligheden og ledelsen? (rækkefølgen er ikke tilfældig).

Det ser efter Henrik Hermanns referat fra biblioteksledermødet ikke ud til at kulturministeren har diskuteret nogle af de ændringer, der var undervejs, med bibliotekslederne, men Hermann citerer ham dog for at tale om: En systemkrise, hvor vi har svært ved at udnytte hinandens kompetencer, ressourcer og viden til at løse nogle helt grundlæggende udfordringer, så måske lagde han alligevel op til noget mere end at fortælle, at der ingen penge er.

Både i private og offentlige virksomheder kan det være et problem, at væsentlige områder i virksomheden kan miste ledelsesmæssigt fokus, fordi ingen på ledelsesniveau kender området i detaljer. Derfor kan man risikere at miste væsentlig viden, fordi man i fyringsrunder kommer til at fritstille de personer, der skulle have båret denne viden videre.

Skriv en kommentar