Søfarten mister sit bibliotek

Et af landets mere specielle biblioteker, Søfartens Bibliotek, lukker og slukker, da Kulturministeriet har stoppet bevillingerne til det maritime bibliotek.
De økonomiske tilskud til Søfartens Bibliotek, der har adresse på Blegdamsvej i København, stopper med øjeblikkelig virkning.
Det skriver Danske Sømands -og Udlandskirkers hjemmeside, dsuk.dk.

Biblioteket holder åbent indtil lørdag den 11. juni, og herefter er det slut med at låne bøger om søfart på det lille bibliotek, der har fungeret som både fagbibliotek for søfart og som folkebibliotek for skibsbesætninger.

Indtil videre har biblioteket ikke fundet frem til nye driftsmidler, men personalet arbejder på sagen i håb om at sikre en fortsat biblioteksbetjening af de søfarende og maritimt interesserede.

Søfartens Bibliotek slog dørene op for første gang i 1939.

 

Kommentarer (7)

10. juni 2011 kl. 13:18
Trist nyhed. Håber det lykkes at redde biblioteket, selvom det ser sort ud.
13. juni 2011 kl. 14:17
Undskyld men hvor meget er der tilbage af den engang så blomstrende folkebiblioteksvirksomhed for danske søfolk på langfart? Og i hvilken stand befinder den tilbageværende materialesamling sig?

Noget andet er den faglige samling. Hvad skal der ske med den. Hvilket andet fagbibliotek skal overtage den og forpligtelsen til sørge for dækningen af området i fremtiden?
14. juni 2011 kl. 08:06
Sikke en dårlig nyhed. Det er altid trist at et bibliotek lukker. Og det får mig til at tænke på hvor mange eller få kroner der skal til for at drive et bibliotek som dette? Taler vi om spidsen af en jetjager eller er det et beløb i et fornuftig størrelse. Hvad mangler personalet for at kunne få det til at løbe rundt? Og hvor finder man de penge der skal til?
14. juni 2011 kl. 18:15
Nu kan vi igen mærke, at Per Stig Møller skal spille med musklerne - så skal der lukkes biblioteker! Husk, hvordan det gik med udenrigsministeriets bibliotek.

Kærlige tanker til den fyrede/de fyrede bibliotekar(er)
16. juni 2011 kl. 11:10
Det er en meget kedelig trend vores fag er ved at komme ind i med de mange bibliotekslukninger. Selv arbejder jeg nu på 11 år på et gymnasiebibliotek som også har meddelt at de ikke længere vil drive biblioteket til trods for et stadigt stigende elevtal. Så biblioteksbetjening, undervisning og 18000 bind bliver nu nedlagt. Trist, meget trist.
16. juni 2011 kl. 16:10
Inden man finder den store forargelse frem, vil jeg gerne have nogle fakta på bordet. Hvad er det for en udvikling Søfartens bibliotek har været igennem. Almenheden er bekendt med, at de danske søfolk i stort omfang er blevet erstattet af billigere arbejdskraft, skibene er udflaget og søfolk betaler ikke i samme omfang som tidligere skat til hjemlandet. Hvordan har støtten fra rederierne udviklet sig?. Hvad er det for en virksomhed, der er tilbage i dag?. Hvad har man brugt de 1.9 millioner man fik sidste år til? bøger på hvilke sprog har man kunnet finde i Søfartens biblioteks bogkasser i de senere år? Filipino?

Det ser ud som om, at andre organer allerede er i gang med at erstatte noget af virksomheden. På Handelsflådens velfærdsråds hjemmeside står der: Som supplement til de bogforsyninger, ethvert skib kan rekvirere fra Søfartens bibliotek og til skibsklubbernes bogsamlinger, indkøber Handelsflådens velfærdsråd hvert år romaner, der sendes ud til danske skibe. - -- Handelsflådens velfærdsråd har udover danske vandrebøger, også bøger på engelsk og polsk liggende på lager.

Det er fint at redaktionen finder sådanne klip og offentliggør dem på hjemmeside, men man bør også følge dem op og undersøge sagerne. Mange bibliotekarer har som jeg en gammel viden, og ved ikke noget som helst om de senere års udvikling, og den hører med for at kunne forstå den aktuelle sag.
20. juni 2011 kl. 13:34
Vi er 2 bibliotekarer ansat på Søfartens Bibliotek og har de seneste ca. 4 år haft regnskabshjælp i ca. 2 timer pr. 14.dag. Vi har 2 funktioner: Vi er folkebibliotek for de danske søfarende og har en samling af maritime bøger, der dækker alt fra lovgivning, rejsebeskrivelser, maritim historie, farvandsbeskrivelser osv. De senere år har antallet af danske søfarende i handelsflåden været rimelig konstant ca. 10.000 danskere, og det er dem, vi primært servicerer, men også søværnets skibe og boreplatformene har fået bøger fra os. Dvs. at vi køber bøger på dansk, danske MP3-bøger og en mindre del engelske bøger. Vi har kun de seneste 3 år fået støtte fra rederierne og fagforeningerne direkte, 250.000 kr i alt, ellers har vi søgt fonde og fået et beløb fra forsvarskommandoen så vores samlede indtægter i 2010 var på 2.23 mio. Vi købte bøger for 757.000 kr. (langt størstedelen gik til skibsbibliotekerne), byttede godt 13.000 bøger og havde kontakt til ca. 240 skibe. Derudover har vi haft åbent for publikum i fagbiblioteket med almindelig åbningstid, og vi har haft udlån via DanBib.

Betjeningen af skibene fortsætter i samarbejde med Handelsflådens Velfærdsråd, dog i noget mindre målestok, og der arbejdes på at få fagbøgerne op på Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør.

Skriv en kommentar