Statsligt resultat skaber splid om reguleringsordningen

15-02-2011 af Anette Lerche
Reallønsnedgang – det bliver konsekvensen af den nye overenskomst for de statsansatte, og det får flere store faglige organisationer til at kritisere reguleringsordningen.

Lørdag den 12. februar indgik Finansministeriet overenskomst med det forhandlingsfællesskab, der også forhandler for de overenskomstansatte bibliotekarer i staten. Endnu mangler Bibliotekarforbundet og AC (Akademikernes Centralorganisation) at forhandle sine specielle krav, men det ligger allerede nu fast, at de offentligt ansatte kommer til at opleve en reallønsnedgang. I 2011 er der ingen lønstigninger til de statsansatte, og en lille lønstigning på 1,7 procent i 2012 vil blive ædt af de generelle prisstigninger, der forventes at blive på 4,5 procent, skriver dagbladet Politiken.

Kritik af ordningen
Det er reguleringsordningen, som udligner forskellen mellem lønstigninger i det private og offentlige, der får resultatet for i år til at fremstå som ekstra ringe. De offentligt ansatte skyldte allerede penge til deres arbejdsgivere, fordi lønudviklingen i det private har været så beskeden på grund af den økonomiske krise.

Det får både Dennis Kristensen, der er formand for FOA, og formand for sundhedskartellets 120.000 medlemmer, Grete Christensen, til i skarpe vendinger at kritisere reguleringsordningen.

Grete Christensen mener, at en ordning, der sikrer en parallel lønudvikling mellem den private og offentlige sektor vil betyde, at blandt andet sygeplejerskernes kamp for ligeløn bliver næsten umulig.
Omvendt er der også adskillige røster, der maner til besindighed, for normalt plejer reguleringsordningen at give et positivt resultat for de offentligt ansatte.


Afsmittende effekt på det kommunale område
AC og Bibliotekarforbundet tager først stilling til resultatet, når alle forhandlinger med staten er overstået. Men allerede nu forudser man, at det statslige resultat vil få lignende konsekvenser på det kommunale område.


 

Skriv en kommentar