Studerende i aktion mod bibliotekslukninger

23-05-2011 af Henrik Hermann

En facebook-gruppe med 400 medlemmer er udtryk for protest over at institutbibliotekerne på Center for Sundhed og Samfund på Københavns Universitet skal lukkes efter sommerferien.

I 2010 var det de studerende på blandt andet Geologisk institut, der kæmpede for deres bibliotek. Arkivfoto: Gitte Sofie Hansen 

Den skarpe kritik går også på informationsniveauet, hvor de studerende føler sig dårligt og sent informeret. Universitetsavisen beretter, at ledelsen godkendte planen for lukning af institutbibliotekerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Samf) allerede 14. april i år, men de studerende blev først en måned senere indkaldt til et møde i ”dekanens dialogforum”, og det møde blev holdt 18. maj. De studerende har klaget over sagsforløbet.

Til Universitetsavisen siger en af de studerende, Kristine Hauge Bjergstrøm blandt andet om lukningerne:

- Jeg synes, det er en væsentlig del af studiemiljøet at have et akademisk orienteret mødested.Biblioteket er statskundskab, da det stort set er det eneste geografiske samlingspunkt for statskundskabsstuderend, der ikke er centreret om alkohol.

Facebook-gruppens navn beskriver stridends kerne, den hedder ”Samfundsvidenskabelige institutbiblioteker lukker efter sommerferien”.

Én af kommentarerne lyder blandt andet således:

Jeg bruger biblioteket og synes, det er utroligt,hvad der efterhånden ikke er råd til på KU. Vi får meget lidt undervisning i forhold til de mænger, der skal læses, derfor må god adgang til det, der skal læses så være det mindste, man kan tilbyde.

Læs mere om sagen her

Kommentarer (1)

25. maj 2011 kl. 10:19
Endnu et eksempel på at det er institutbibliotekerne, som bliver nedlagt.

Et andet eksempel bliver omtalt i tidsskriftet Søfart fra 13. maj 2011 (Årg.61, nr. 19), hvor Søfartens Bibliotek blever sparet væk - og det med tilbagevirkende kraft!

Skriv en kommentar