Styrelsen for Bibliotek og Medier i sammenlægning

03-02-2011 af Anette Lerche
Medarbejderne i Styrelsen for Bibliotek og Medier får i løbet af første kvartal 2011 21 nye kolleger. Det sker i forbindelse med, at Kulturministeriet nedlægger sit koncerncenter og fordeler centerets opgaver og medarbejdere ud på departementet og styrelserne under ministeriet. Styrelsen for Bibliotek og Medier skal nu også rumme både et servicecenter og Kulturministeriets koncern-it.

Snart har Styrelsen for Bibliotek og Medier en række nye kolleger og endnu en vicedirektør. Det sker, fordi Kulturministeriet lægger et servicecenter og ministeriets koncern-it ind under styrelsens vinger. Rent praktisk vil det ikke komme til at betyde noget for bibliotekerne eller styrelsens normale opgaver, understreger vicedirektør i styrelsen Bo Öhrström.

- Helt overordnet er vores nuværende formål de samme. Det ændrer ikke ved vores eksisterende kerneopgaver, siger han.

Kulturministeriet forsøgte for år tilbage at spare og rationalisere ved at oprette et centralt koncerncenter, der skulle varetage it og administrative opgaver for ministeriet og dets styrelser. Men med tiden er flere af disse opgaver blevet slugt af endnu større enheder i staten, og det har ladet Kulturministeriet tilbage med en mindre enhed. Så ministeriet har valgt at fordele enhedens opgaver og medarbejdere ud til departementet og forskellige styrelser, og her får Styrelsen for Bibliotek og Medier det, der kaldes koncern-it. Denne enhed rummer 10 medarbejdere. Samtidig bliver det servicecenter, der servicerer det store hus på H.C. Andersens Boulevard i København, hvor alle Kulturministeriets styrelser har til huse, også lagt ind i Styrelsen for Bibliotek og Medier. I den enhed er der 11 medarbejdere.

- Der er ikke nogen af de to enheder, der umiddelbart har med biblioteker at gøre, konstaterer Bo Öhrström, og hvorfor det lige er Styrelsen for Bibliotek og Medier, de skal lægges sammen med, er departementets afgørelse.

- Men hos os ligger der selvfølgelig en vis viden om it, som man måske ikke har i andre af ministeriets styrelser. Og så kan vi arbejde for, at vi på sigt også kan få noget godt ud af det i forhold til it-udvikling. Både for styrelsen, men også for bibliotekerne, siger Bo Ôhrström.

Sammenlægningen er allerede i gang, og foregår etapevis og forventes afsluttet d. 1. marts 2011.

Skriv en kommentar