Styrelsen: eReolen handler efter reglerne

06-12-2011 af Sabrine Mønsted
Styrelsen for Bibliotek og Medier melder nu ud, at eReolens prismodel og den såkaldte købsknap, efter styrelsens opfattelse, ikke er i strid med reglerne i kommunalfuldmagten.

Direktør i Styrelsen for Bibliotek og Medier Jens Thorhage sagde i sidste uge til DR Kultur om eReolens prismodel:

- Offentlige institutioner må ikke sælge bøger. Det gælder også bibliotekerne. De må justere den ordning med det samme, og hvis det ikke sker, vil vi hjælpe dem.

Den udtalelse er nu modereret. Styrelsen skriver i en pressemeddelelse, at Styrelsen er enig med konsortiet bag ereolen.dk i, at det ikke er bibliotekerne, men forlagene der sælger e-bøgerne, og at der ikke er tale om, at biblioteker og forlag deler et eventuelt overskud fra salget.

Købsknappen fungerer således, at køber brugerne en e-bog fra forlagene via købsknappen, bliver det modregnet i den pris, som bibliotekerne skal betale til forlagene. Jo flere bøger forlagene sælger, jo billigere bliver det for bibliotekerne at udlåne e-bøger.

Styrelsen understreger dog, at det er kommunerne, der er ansvarlig for folkebibliotekernes drift, og i sidste ende dem, der skal afgøre om, der er elementer i eReolens prismodel, der er i modstrid med reglerne.
 

Se nyhed fra DR Kultur

Skriv en kommentar