Kom ind i kampen Per Stig Møller

10-01-2011 af Sabrine Mønsted
Endnu en røst har meldt sig i debatten om kulturminister Per Stig Møllers manglede engagement i biblioteksvæsenet. Litteraturredaktør på Berlingske Tidende Jens Andersen opfordrede på avisens kultursider den 7. januar 2011 ministeren til at komme ind kampen og mødes med folk i biblioteksvæsenet. Han kalder ministerens foreløbige udmeldinger på området »forkølede, grænsende til useriøse« og hans omgang med biblioteksvæsenet stedmoderlig.

»Danmark kan dårligt leve med et biblioteksvæsen, der fortsat må sejle sin egen urolige sø, fordi ministeren ikke kan afse tid til at mødes med væsenets repræsentanter eller fastholder, at nedskæringer vedrørende den danske kulturarv blot er kommunernes ansvar.« Sådan skrev litteraturredaktør på Berlingske Tidende Jens Andersen i avisen den 7. januar 2011.

Han mener, det er på høje tid, at ministeren vover sig ind i en mere kvalificeret diskussion om bibliotekernes fremtid. Ministeren bør også anerkende, at biblioteksvæsenet på trods af voldsomme besparelser har vist sig at være en af de mest omstillingsparate kulturinstitutioner.

"Alene af den grund fortjener folkebibliotekerne langt mere respekt af deres minister", skriver Jens Andersen. 

Dermed melder han sig i koret af kritikere af kulturministeren, der den seneste tid er blevet beskyldt for at mangle holdninger og visioner for bibliotekerne. 

Både Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost og formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen har kritiseret ministeren i flere avisartikler og debatindlæg.

Venter på svar 

Den 22. december 2010 sendte Pernille Drost en invitation til ministeren til en åben debat, hvor ministeren kunne møde og tale med aktører, der til daglig beskæftiger sig med bibliotekerne. 

Ministeren har endnu ikke svaret på invitationen.

Jeg har talt om emnet

Han har været fraværende i debatten, siden han svarede på kritikken i dagbladet Politiken den 21. december 2010. Her kaldte han det noget sludder, at han skulle være fraværende eller mangle respekt for bibliotekerne.

»Hvis bibliotekarerne ikke ved, hvad jeg står for, så er det fordi de ikke kan læse eller ikke har hørt efter. Jeg har indtil flere gange talt om emnet. Bibliotekarerne skulle tage at læse nogle bøger«, sagde ministeren blandt andet  til politiken.dk. 

Ministeren kalder kritikken for grov, og at han har haft rigeligt at se til.
"Lad mig nu lige komme i gang", siger han og kommer med eksempler på, hvilke tiltag han har taget i forhold til bibliotekerne. At han blandt andet vil etablere et samarbejde mellem Kunstrådet og Styrelsen for Biblioteker og Medier, og at han har afsat en pulje til at styrke dansk litteratur.

I forhold til nedskæringerne på bibliotekerne understeger ministeren, at det er kommunernes ansvar.


Overblik over debatten
21. december 2010: Biblioteksfolk: Per Stig Møller er fuldstændig væk
21. december 2010: Per Stig: Bibliotekarer kan ikke læse
22. december 2010: Invitation til ministeren
3. januar 2011: Bibliotekerne har brug for dig, Per Stig Møller
7. januar 2011: Per Stig Møllers Prioriteringer, Berlingske Tidende, Jens Andersen, ligger ikke på avisens hjemmeside 

Kommentarer (1)

12. januar 2011 kl. 13:12
Både Pernille og Jens Andersen har fuldstændig ret, både i kritikken af ministerens prioriteringer, og i at vi har brug for at diskutere folkebibliotekernes opgaver og udfordringer nu og fremover.

For eksempel synes jeg det kan diskuteres, om folkebibliotekerne også fremover skal høre under kommunerne. Kommunerne elsker folkebibliotekerne for deres folkelige opbakning, men det omsættes sjældent i politisk og økonomisk bevågenhed. Som bekendt har kommunerne i de seneste år nedlagt biblioteksafdelinger i hundredvis, og uligheden i de økonomiske tildelinger er også efter kommunalreformen meget stor: I en kommune kan budgettet være på under 300 kr. årligt pr. indbygger, mens det i en anden kan være omkring 1.000 kr. pr. indbygger. Når man samtidig betænker, at der fra centralt hold er forventninger om at alle de kommunale biblioteksvæsener giver de samme tilbud, abonnerer på de samme digitale nettjenester, indgår i de samme landsdækkende services (Palles Gavebod, Biblioteksvagten o.l.) – så hænger det ikke sammen.
Enten burde staten stille minimumskrav til kommunernes økonomiske tildeling, eller også burde staten overtage os. Jeg går selv ind for det sidste. Så kunne der også blive lagt nogle rammer, som bedre sikrede lige adgang til biblioteksservice landet over. Og brugen af bibliotekerne er jo alligevel ikke bundet op på kommunegrænser!

I øvrigt får kulturministeren i løbet af få år problemer med den særlige kulturstøtteordning, som Biblioteksafgiften er. Den fordeles nu på danske forfattere i forhold til hvor mange eksemplarer der står på hylderne i de danske folkebiblioteker. Men hvordan skal det fungere, når bibliotekernes fysiske bestand forsvinder til fordel for digitale ressourcer? Tidligere blev biblioteksafgiften beregnet efter udlån, men hvis det er en vederlagsordning, vil udenlandske forfattere også stille krav om et stykke af kagen, og det kan vi vel ikke have...?

Skriv en kommentar