Størst arbejdsglæde blandt seniorerne

29-03-2011 af Tania Haagensen
Selvom de ældste medarbejdere oftest påtager sig de skæve arbejdstider, når vagterne skal fordeles, er det også den aldersgruppe, der er mest tilfreds. I hvert fald hvis de er folkebibliotekarer.
Som tidligere omtalt i Perspektiv (læs artiklen her), er det de ældste medarbejdere der påtager sig aften-, nat- og weekendarbejdet, når det kommer til fordelingen af vagter rundt om på landets arbejdspladser. Denne tendens gør sig også gældende blandt Bibliotekarforbundets medlemmer.

Generelt er landets bibliotekarer ganske tilfredse med deres arbejde. Det viser tal fra Bibliotekarforbundets personalepolitiske undersøgelse af folkebibliotekarernes arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. Undersøgelsen viser også, at det især er inden for aldersgruppen 56-65 år, der er størst tilfredshed.

Vedrørende arbejde om aftenen og i weekenden svarer 79 procent af bibliotekarerne, at de er tilfredse med fordelingen. Også her, er det de ældste ansatte, der er mest tilfredse. Ansatte med børn i alderen 0-10 år er mindst tilfredse med fordelingen.

Når man taler om honorering i form af tid eller penge for aften- og weekendarbejdet, anfører 61 procent af de adspurgte, at honorering er vigtig. Især de yngste medarbejdere i aldersgruppen 26-35 år, anser det for af stor betydning. For de 56-65-årige betyder honorering mindst.

Kommentarer (1)

28. juli 2011 kl. 13:10
Now I feel stupid. That's claered it up for me

Skriv en kommentar