Fokus på fremtidens nordiske biblioteker

01-06-2011 af Anette Lerche
Formændene fra bibliotekarernes fagforbund i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark mødes til den svenske messe Bok og Bibliotek i Gøteborg i september for at udveksle erfaringer og debattere fremtiden for de nordiske biblioteker.
Hvordan kan vi lære af hinandens erfaringer og udvikle fremtidens nordiske biblioteker? Det er temaet for knap en times oplæg på bogmessen Bok og Bibliotek i Gøteborg i slutningen af september.

Formanden for Norges Bibliotekarforbund, Monica Deildoc, vil fortælle om den høje løn, som kvindelige akademikere og dermed også bibliotekarer ansat i staten har opnået.
Sveriges formand for DIK, Karin Linder, kommer blandt andet ind på, hvordan en ny svensk lov stiller krav om skolebiblioteker til alle børn.
Og Pernille Drost,  formand for det danske Bibliotekarforbund, skal blandt andet fortælle om, hvordan et stadigt stigende antal bibliotekarer og cand.scient.bibl'er ansættes i det private erhvervsliv.

Se mere om Bok og Biblioteks program på www.bokmassan.se

Skriv en kommentar