Velkommen til Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv

26-01-2011 af Henrik Hermann
Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv udkommer første gang 27. januar, det er på vej til din postkasse i fysisk fastform. Men du kan også læse dit nye fagmagasin her på vores nye hjemmeside perspektiv.bf.dk.

I første nummer af Perspektiv vil du på de 64 sider møde flere nye journalistiske formater, som vi har udviklet på redaktionen for at give dig mere journalistik ,der går i dybden og mere journalistik med nytteværdi. Denne gang for eksempel 9 ting du bør vide om WikiLeaks, 7 gode grunde til (at læse Perspektiv) og rubrikken 3 spørgsmål til et medlem af hovedbestyrelsen på de sider i bladet, hvor du kan læse mere om det politiske arbejde i Bibliotekarforbundet. Du vil også kunne fordybe dig mere tematisk: Denne gang har vi tema om faggrænser.

Artikler og resumeer fra Del Din Viden, hvor I medlemmer og brugere selv skriver til sitet og bladet, er en meget vigtig del af det nye trykte blad. I første nummer bringer vi en artikel om E-bøger skrevet af Jytte Bræmer med flere.

Baggrunden for at lave et fagmagasin, der udkommer 11 gange om året, er et ønske fra redaktionen om at gå mere i dybden og mere i bredden med emnerne.  Det nyt design og layout, skal ikke blot  være flot, det skal understøtte journalistikken. Du vil også finde mere holdningspræget stof og synspunkter, denne gang blandt andet en klumme af Morten Bay.

At vi samtidig skifter navnet fra Bibliotekspressen til Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv skyldes flere ting. Vi gør det det først og fremmest fordi banen er blevet bredere, den bibliotekariske faglighed er i dag mangefaccetteret og har udviklet sig meget siden fagbladet i 1995 fik navnet Bibliotekspressen. Vi skifter navn til Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv, fordi vi finder det naturligt ved en gennemgribende relancering med et navneskifte, men også fordi Bibliotekarforbundet som udgiver ønsker et nyt navn.

I fagmgasinet vil du fortsat finde stillingsopslag og produktannoncer og modtage indstik folieret sammen med bladet. Men da det trykte blad udkommer færre gange, vil du nu til gengæld hver uge kunne modtage vores nye nyhedsbrev, som udsendes i fællesskab af Bibliotekarforbundet og Perspektivs redaktion.

I Bibliotekarforbundets og Perspektivs fælles  nyhedsbrev kan du først og fremmest læse nyheder, men som noget nyt også se stillingsopslag, og det er muligt mod betaling at annoncere for jeres arrangementer eller indrykke andre annoncer.

Redaktionen har sparret med mange om både indhold og det nye navn. Vi har holdt møder med fokusgrupper, men til syvende og sidst er det os, der skal komme med noget nyt. Og det gør vi nu: mere journalistik, bedre papirkvalitet, flere sider – trykt på miljørigtigt papir på vores CO2 neutrale trykkeri KLS Grafisk Hus. For design og layout står bureauet Woer og Gregorius.

Skriv gerne her dine kommentarer til det nye blad, du må også gerne sende forslag til artikler til os på perspektiv@bf.dk

Kommentarer (6)

28. januar 2011 kl. 12:56
Det lå der og så på mig her til morgen. Det nye fagblad Perspektiv. Det ligner en oplysende pjece fra Miljøministeriet eller måske Samvirke fra Coop. Det signaler i hvert tilfælde ikke for mig tilhørsforhold til hverken informations-, kulturformidlings- eller biblioteksverdenen. Men måske er det netop det, der er meningen? Perspektiv .... hmm, navnet signalerer slet ingenting eller al ting. Det må være en misforståelse eller måske en ommer? Danmarks Biblioteksskole lancerede det nye navn Informationsvidenskabelige Akademi. Det signalerede med akademi noget der var knapt så universitetsagtigt eller videnskabeligt og med IVA noget der lå tæt på lavprismøbelkæden Biva. Troede at det var bunden - men nu er IVA slået og kun nr. næstsidst ....
31. januar 2011 kl. 10:54
Jeg er slet, slet ikke enig med personen Nise, om han/hendes kritik af bladet.

Jeg syntes, at det nye blad er varieret, vedkommende og interessant.
Der er små artikler til travle stunder og længere artikler til sofaen. Det faglige indhold rammer bredt - glem ikke at vi er en faggruppe, som bestrider meget forskelligartede jobs.

Jeg syntes også at bladet formår, at skabe dialog med os læsere og læserne imellem, ved at medtage indlæg fra Del din Viden.

Med hensyn til navnet, så havde jeg personligt foretrukket navnet Bibliotekaren, men da skolen skiftede navn, så var det ligesom ikke så aktuelt længere. Navnet Perspektiv, signalerer faktisk også hvad redaktionen så glimrende gør, nemlig at prøve at perspektivere aktuelle sager inden for alle områder af vores fag.
Navnet Biblioteks Pressen signalerede 90'er stil og det endnu tidligere B70, var også rigtig tidstypisk fra forkortelsernes tid.

Så herfra et stort tillykke til alle med vores nye blad
med venlig hilsen
Trine Mulvad fra Odder Bibliotek.
1. februar 2011 kl. 15:26
Nu er det faktisk også navnet jeg anker over. "Perspektiv" er indforstået i det indforståede = det må åbenbart ikke signalere hvad det handler om, bibliotek, bibliotekarer, information, kulturformidling osv osv. DJØFerne bestrider jo også mange forskelligeartede job. Derfor kan de godt kalde deres fagblad for DJØF Bladet.
1. februar 2011 kl. 15:27
Nu er det faktisk også navnet jeg anker over. "Perspektiv" er indforstået i det indforståede = det må åbenbart ikke signalere hvad det handler om, bibliotek, bibliotekarer, information, kulturformidling osv osv. DJØFerne bestrider jo også mange forskelligeartede job. Derfor kan de godt kalde deres fagblad for DJØF Bladet.
1. juni 2011 kl. 20:00
Også jeg savner, at titlen har noget med biblioteker at gøre -(man bliver nødt til at afgrænse sin googlesøgning) og finder at opsætningen kan blive for smart - pas fx.på med hvid tekst på farvet baggrund - det kan være vanskeligt at læse selv med gode briller.

Artiklen i nr.5, s.14ff. om Viden og Information var spændende og relevant - men ikke letforståelig - meget præget af talesprog. Og så var der en grammatisk brøler p.s.17, linje9: "så kan du ligge dig lige i slipstrømmen"!
Der er stadig forskel på transitive og intransitive verber!
Jeg ville tippe en ven med denne artikel, men det kan vist ikke lade sig gøre?
Tidsskriftet er flot at se på, men lidt svært at overskue.
Venlige hilsener fra Dorte Bertram
17. juni 2011 kl. 11:25
Bryder mig ikke specielt om bladet, der er grafisk for irriterende og ligner en farvelade med underlige vinkler, kedelige billeder og mange små artikler.
Dog skimmer jeg det igennem hver gang, mest for at se efter kontaktannoncer fra kvindlige bibliotekarar og stillingsopslag ... resten, tja ...det kan andre have fornøjelse af at læse.
Venligst
Thomas Pedersen

PS Hvorfor ikke starte noget der hedder bib-dating eler bog-dating, der er jo mange andre datingsites for andre faggrupper.

PSS Der er enkelte kommafejl, de bedes rettet.

Skriv en kommentar