Ny Undersøgelse: Danske vidensjob flytter også til udlandet

04-03-2011 af Anette Lerche
Ny undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4 sætter spørgsmålstegn ved, om det er muligt at bevare vidensjob i Danmark.
Når en produktionsvirksomhed lukker ned for produktionen i Danmark, fordi den udenlandske arbejdskraft er billigere, trøster danskerne sig ved, at man trods alt vil bevare de såkaldte vidensjob i Danmark.

Men i en undersøgelse, hvor Ugebrevet A4 har bedt topledelsen i mere end 500 industrivirksomheder at tage stilling til spørgsmål om innovation og produktion, svarer to ud af tre ledere, at de vurderer, at vidensjobbene vil følge produktionsjobbene ud af landet.

I Ugebrevet A4 peger flere eksperter på, at danske virksomheder skal være endnu mere specialiserede og omstillingsparate end i dag for at kunne bevare nogen af de danske jobs.

Læs Ugebrevet A4's artikel om emnet her

Skriv en kommentar