Visionerne spirer for et digitalt bibliotek i USA

03-08-2011 af Sabrine Mønsted
DPLA – Digital Public Library of America er navnet på det digitale bibliotek, der kunne blive konkurrenten til Google Books ved at gøre ikke bare bøger, men også musik, film og et internetarkiv tilgængeligt for alle.
Visionen med at skabe et offentligt digitalt bibliotek i USA er vokset frem efter, at lederen af Harvard universitetsbibliotek, Robert Darnton, lancerede ideen på en konference på Harvard i 2010.

Målet er at digitalisere og bevare kulturarv og gøre den tilgængelig for alle. I modsætning til Google Books er bagtanken ikke profit, men at alle skal kunne nå materialet når som helst, hvor som helst og gratis. 

Robert Darnton selv mener, at inden for tre år vil projektet være en realitet. Der er blevet dannet en komite med repræsentanter fra Library of Congress, Harvard og flere andre biblioteker og arkiver.

Ifølge Robert Darnton er flere investorer også allerede på banen.

Til siden Boston.com siger han: »Det er ikke bare en college professors utopiske drøm. Det er faktisk muligt.«

Harvard Universitets Bibliotek, hvor Robert Darnton har været leder siden 2007, er det største universitets bibliotek i verden.

Se artiklen på Boston.com 

Skriv en kommentar