22 biblioteker samlet i en enhed

22-06-2012 af Anette Lerche
Planerne om at samle Aarhus Universitets 22 biblioteker til en enhed har været kendt siden 2011. I maj i år godkendte universitetsledelsen den endelige plan, og i starten af juni afholdt Aarhus University Library sit første møde.

Bibliotekarerne har ventet længe på, at den endelige skitse for Aarhus University Library skulle falde på plads. I maj i år gav universitetsledelsen sit endelige ja, og i midten af juni mødtes alle medarbejderne til et stort kickoff-møde.

 

Lederen af det nye Aarhus University Library, Per Lindblad Johansen, glæder sig over, at der var en stor lyst til at komme i gang med arbejdet.

- Men det er klart, at de har ventet i lang tid, og der har også været en fornuftig kritik af, det har taget lang tid for universitetet at beslutte, hvad man ville med sit bibliotek. Men det viser jo, at der er mange interessenter på området, der ikke synes, at det er ligegyldigt, hvad der sker på dette område, konstaterer han.

 

Da det er medarbejder fra 22 forskellige biblioteker, der nu samles til en enhed, kom det første møde også til at handle om at skabe mulighed for at netværke. Men blandt medarbejderne var der især stor interesse i at få konkretiseret, hvad arbejdsindholdet bliver i fremtiden.

 

To store opgaver
Lige nu står den nye enhed over for to store opgaver. For det første skal ledelsen på universitetets hovedområder på plads. De ledere, der ansættes her, vil få det daglige personaleansvar.

Desuden skal der skabes konkret indhold på de seks tværgående fagfællesskaber, som biblioteket skal organiseres i. De seks områder er fastlagt til at være: Process and Archiving, Learning Commons, Research support, Information literacy, E-learning support og Schorlarly publications, og her er medarbejderne allerede gået i gang med at diskutere både, hvordan det kan organiseres at samarbejde på tværs, men også hvad der konkret skal være af indhold i de seks områder.

 

Det overordnede formål med at samle de 22 biblioteker til en samlet enhed i et tæt samarbejde med Statsbiblioteket er både at øge muligheden for videndeling på tværs af de faglige miljøer og udvikle vigtige services til forskere og studerende på Aarhus Universitet.

 

 

Skriv en kommentar