Bibliotekarer er del af den digitale strategi for gymnasierne

28-11-2012 af Sabrine Mønsted
Tænketanken for Digital Dannelse i Gymnasieskolen er kommet med en strategi for ny digital læring. Bibliotekarer og lærer skal samarbejde langt mere end de gør i dag.

De studerendes digitale kompetencer, på landets gymnasier og universiteter, kunne være bedre. »Der er et stort lærings- og udviklingspotentiale«, som formidlings- og kommunikationschef på Syddansk Universitetsbibliotek, Thomas Kaarsted, udtrykker det.
 
Derfor har Danmarks Elektroniske Fag- og Forsknings Bibliotek (DEFF) taget initiativ til en tænketank, hvis formål er at komme med en fælles digital strategi for gymnasieskolen. Både gymnasiesektoren, forskningsbibliotekerne og Bibliotekarforbundet er en del af tænketanken.
 
- Det er vigtigt, at vi alle arbejder i samme retning og ikke kun tager udgangspunkt i hver vores faglighed. Derfor har vi inviteret alle dem, der har interesse i at forbedre de studerendes kompetencer, siger Thomas Kaarsted.
 
Efter tre møder blev de enige om indholdet i en strategi. Udover at bidrage med en fælles strategi skal tænketanken komme med ideer til projekter, der kan føre strategien ud i livet og senere evaluere projekterne.
 
Gentænk bibliotekarrollen

Bibliotekernes og bibliotekarernes rolle er central i strategien. Blandt andet skal samspillet mellem lærer og bibliotekarer gentænkes, så bibliotekarerne får en større rolle i forhold til undervisningen, og der kommer en større forståelse for hinandens faglighed. Det betyder blandt andet, at bibliotekarerne skal have mere viden om det reelle indhold i undervisningen og større overblik over informationsplatforme og ny teknologi.
 
- Det vil kræve efteruddannelse af bibliotekarerne for at give dem mere viden om didaktik både i forhold til, hvordan de underviser unge, og hvordan de underviser i it, siger Thomas Kaarsted.
 
Fælles økonomi

Udfordringen for tænketankens visioner er økonomi.
- Men deltagerne i tænketanken har givet håndslag på, at vi i fællesskab via eksterne midler forsøger at skaffe penge til de forskellige projekter for eksempel mere efteruddannelse af bibliotekarer, siger Thomas Kaarsted.
 
Læs mere om strategien, tænketanken og dens medlemmer på www.sdu.dk/bibliotek/gymnasier/strategi

Skriv en kommentar