Er børnene velkomne på arbejdspladsen?

27-08-2012 af Anette Lerche
Mere end hver tredje dansker har taget et barn med på arbejde inden for det seneste år. Enten fordi barnet var sygt, eller fordi institution eller skole havde lukket. Blandt lederne er det seks ud af ti, der har taget børnene med på arbejde inden for det seneste år.
Foto: Jakob Boserup.

»Jeg er mindre produktiv, når jeg har mit barn med på arbejde«. Det vurderer 56 procent af de adspurgte i en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for ugebrevet A4, når de skal vurdere deres egen arbejdsindsats. Og det er ikke kun forældrene, der påvirkes af de medbragte børn.

18 procent af de adspurgte i undersøgelsen vurderer nemlig samtidig, at de er mindre produktive, hvis deres kollega har et barn med på arbejde.

Alligevel er der mange danskere, der tager deres børn med på arbejde, når børnene enten er syge, eller når skolen eller daginstitutionen er lukket. Og generelt tager arbejdspladserne godt imod børnegæsterne. Kun hver fjerde lønmodtager i undersøgelsen har en arbejdsplads, hvor der er regler omkring det at tage børn med på arbejdet.

 Lederne tager gerne børnene med

I undersøgelsen viser det sig også, at der er forskel på, om man er lønmodtager eller leder i forhold til, om man tager børnene med på arbejdet. Både blandt ledere og mellemledere er flere, der tager børnene med på arbejde, og netop denne forskel kan have en positiv effekt på arbejdspladserne, vurderer Karen Sjørup, der er arbejdsmarkedsforsker på RUC. Hun tilføjer, at flere arbejdspladser indretter legerum, netop for at kunne tage bedre imod medarbejderes børn, når der er behov for det.

- Når så mange ledere og mellemledere tager deres børn med på arbejdet en gang i mellem, fordi de har mulighed for det med deres type af job, må de foregå med et godt eksempel og give plads til at andre lønmodtagere gør det samme.

Hun understreger, at det betyder meget for både børn og voksne, at børnene får kendskab til forældrenes arbejdsliv.  

Læs mere om undersøgelsen på ugebrevet A4’s hjemmeside.

Kommentarer (1)

28. august 2012 kl. 15:15
En interessant undersøgelse med en ganske signifikant kønsforskel: Kvinder tager dobbelt så ofte som mænd børn med på arbejde, og mens mændene oftere gør det af lyst, gør kvinderne det af nød! Det peger klart på at grundvilkårene for forældreskab trænger til revision. Tvungen deling af barselsorlov: ja tak. Det vil være første skridt på vejen, fordi kvinderne dermed ikke er ene om at være usikre kort i spillet om jobs. Det får igen afsmittende virkning på karriere og løn (og pension, men det er en anden sag), således at det heller ikke bliver de ting som afgør, om det er mor eller far, der skal tage barnets sygedage eller have det med på arbejde.

Skriv en kommentar