Høring om bogbranchens problemer

14-08-2012 af Anette Lerche
Kulturudvalget har planer om at afholde en høring, så udvalgets medlemmer kan få større indsigt i bogbranchens kvaler.

I juli lukkede en boghandel i Thy, og til september lukker en boghandler i Aalborg. Ikke i sig selv nogen nyhed, for boghandlerne har været trængte i lang tid. Det nye er, at Kulturudvalgets formand Flemming Møller Mortensen (A) forventer, at de foreninger, der repræsenterer bogbranchen skal have foretræde for Kulturudvalget, så de kan fortælle om branchens udfordringer. Høringen forventes at finde sted i efteråret, beretter fagbladet for bogbranchen, Bogmarkedet.

Karens kunne være en løsning

Både Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen drøfter, hvor aktive de skal være i forbindelse med den forventede høring. Blandt de emner, der vil blive diskuteret med politikerne er tendensen til, at markedet foretrækker bestsellere frem for den smalle litteratur. Et andet emne, der sandsynligvis vil komme på bordet er tankerne om, at indføre en karensperiode, hvor bogpriserne på nye udgivelser skal være faste. Om det vil være en relevant løsning diskuteres internt i branchen, fordi nogle vurderer, at digitaliseringen af bøger vil betyde, at en karensperiode ikke vil få nogen effekt. Bogmarkedets redaktør Bjarke Larsen mener omvendt, at en karensperiode ville være en tiltrængt hjælp til bogbranchen, hvis den netop også omfatter e-bøgerne. I sin leder skriver han:

»Men er det urealistisk at arbejde for, at en karensperiode også skal omfatte e-bøger, og at der skal lægges begrænsninger på bibliotekernes mulighed for at låne e-bøger ud i karensperioden? Tidligere gik der som regel flere måneder, fra en bog udkom og til den stod på bibliotekshylden. Det accepterede lånerne som en naturlig konsekvens af at kunne låne bogen gratis.»

Læs mere på Bogmarkedets hjemmeside

Skriv en kommentar