Centralbibliotekerne dropper Toolbox-vejledningen og satser på netmedierne

20-03-2012 af Anette Lerche
Fra 1. februar var det slut med centralbibliotekernes musikvejledning, Toolboxen. Ressourcerne skal bruges til et netværk for netmedier, og så skal der fokus på de ændrede forbrugsmønstre omkring musik.

”Hvordan kan centralbibliotekerne beslutte at nedlægge en service, der bliver bakket op af 80 procent af brugerne? Det forstår jeg simpelthen ikke.”
”Endnu et skub til den faglige deroute på bibliotekerne.”
”Øv, øv. En nedlæggelse vil være rigtig ærgerlig. Toolbox-vejledningen er det vigtigste materialevalgshjælpemiddel for os i enmandsbetjente musikafdelinger i mindre bibliotekssystemer.”

Sådan lød nogle af kommentarerne på Musiklisten fra bibliotekarer rundt om i landet på et debatindlæg fra fire musikbibliotekarer i Odense. De fire var både forundrede og fortvivlede over, at centralbibliotekerne pr. 1. februar har valgt at nedlægge centralbibliotekernes materialevalgsvejledning, også kendt som ”musiktoolboxen”. Og det sendte dem til tasterne – blandt andet efterlyste de en forklaring fra centralbibliotekerne.
Herfra lyder meldingen, at forklaringen på beslutningen skal hentes i et stadigt stigende behov for at gøre en indsats omkring netmedier, og derfor prioriterer man nu at oprette et nyt netværk.

Ændret musikbenyttelse
- Det handler med andre ord om markedsføring, formidling, kompetenceudvikling og trendspotting i forhold til relevante udviklingsprojekter og videndeling. Som en konsekvens heraf flyttes det særlige fokus, der har været på musikområdet fra fastformsmedier over på netmedier generelt, blandt andet BibZoom, eReolen og Filmstriben, skriver bibliotekschef i Aalborg, Bodil Have, i en mail til Perspektiv.

I mailen  understreger hun, at nedlæggelsen af Toolbox-vejledningen ikke skal ses som et udtryk for, at centralbibliotekerne nedprioriterer musikområdet.
- Vi mener, at cb-ressourcerne kan bruges langt bedre og fremadrettet ved at sætte fokus på de udfordringer, musikformidlingen står over for, på den ændrede musikbenyttelse og på formidlingen af musik i både fysisk og digital form.

Ingen populær beslutning
Det er lederne af centralbibliotekernes opfattelse, at der er brugt uforholdsmæssigt megen tid på ratingen, som ikke finder sted ved andre materialetyper. Derfor vælger man nu at foretage denne prioritering, som man godt ved ikke er lige populær alle steder.

Selv vurderer de musikbibliotekarer fra Odense, der har sat fokus på beslutningen, at det er få timer om ugen, der bruges på opgaven, som går på skift mellem de fem centralbiblioteker. Ligesom de ikke synes, at det er rigtigt ikke at satse på musik-cd-indkøbet, fordi det i øjeblikket viser sig, at flere biblioteker fravælger BibZoom.
”For vi har vel stadig en rådgivningsforpligtigelse over for vores lånere, uanset i hvilken form, vi stiller musikken til rådighed?”, skriver de i deres debatindlæg.

 

Læs mere og følg debatten her:

http://www.dmbf.nu/musiklisten/11-musikbiblioteksfagligt/585-nedlaeggelse-af-toolbox-vejledningen

http://perspektiv.bf.dk/Del-Din-Viden/Artikler/2012/1/NedlaeggelseAfToolboxVejledningen

Kommentarer (4)

24. marts 2012 kl. 07:04
Faglighed og kendskab til materialerne (uanset format) er i dagens biblioteksverden blevet til noget usexet og gammeldags. Hvorfor dog spilde tid på f.eks. materialevalg når der skal brygges kaffe til strikkeklubben...
25. marts 2012 kl. 16:37
Overskriften på artiklen afspejler den kunstige sammenhæng, som centralbibliotekscheferne har valgt at fremstille som eksisterende mellem udslettelsen af et arbejdsredskab på musikområdet og et ønske om at begynde at gøre noget gavnligt på netmedie-området. Reelt er der jo tale om to ikke-relaterede nyheder. Men sammenkædningen er et behændigt træk, for ingen kan vel nægte det fornuftige i at begynde at forholde sig professionelt til netkilderne (hvilket ved Gud ikke har været tilfældet hidtil, for så vidt angår de musikbærende netmedier), men at påstå, at materialevalgsvejledningen af den grund må dø, er simpelthen nonsens – de to ting har jo intet med hinanden at gøre.

Påstanden om, at materialevalgsvejledningen ikke finder sted på andre materialetyper, er naturligvis sand, i hvert fald hvis man ser bort fra lektørudtalelserne, som åbenbart er uinteressante, når de ikke foregår i CB-regi. Men at argumentere for nedlæggelsen af en succes med, at servicen er ringere på andre områder, vidner kun om en ambition fra centralbibliotekernes side om at stræbe efter laveste fællesnævner. Når man ikke laver ratings på bøger, så skal man åbenbart ikke risikere at have den højere service på musikområdet. Alt skal være lige dårligt!

Det er bemærkelsesværdigt, at et udsagn om, at ”der bruges uforholdsmæssigt megen tid på ratingen”, skal komme netop fra Aalborg, et bibliotek, som i det seneste år har gennemsnitligt har bidraget med cirka 6 kommentarer til den klassiske fortegnelse i de uger, hvor de har forestået ratingen. Og et bibliotek, hvor en efter eget udsagn garvet musikbibliotekar ikke føler sig rustet til at vurdere aktuel popmusik og derfor synes, man bare skal lade være (jf. hans indlæg i Musiklistens debat om emnet – se det ovenstående link). Det er næppe i Aalborg, at ratingen har kostet mange timer. Et bibliotek som Odense Centralbibliotek, der rent faktisk har lagt en arbejdsindsats i ratingen og brugt mange arbejdstimer på den, er derimod fortaler for at bevare ordningen.

Så lad os nu lade være med at foregøgle nogen, at nedlæggelsen af rating-ordningen er økonomisk betinget. Den er et ideologisk opgør med de bibliotekarer, der insisterer på at forholde sig den virkelighed, at forbruget af fysisk lagret musik stadig er enormt, at selektionen ikke blot kan udliciteres til uuddannet pladeforretningspersonale, og at materialekendskab er essentielt for at kunne formidle og yde en forsvarlig service. Og den er et slag i ansigtet på de bibliotekarer og biblioteker, der mener, at en betalingslicens til det selektions- og metadata-løse BibZoom ikke kan erstatte en biblioteksfaglig formidling af musikken.

Og så hjælper det altså ikke, at man strør om sig med buzzwords som ”markedsføring, formidling, kompetenceudvikling og trendspotting i forhold til relevante udviklingsprojekter og videndeling”. Hvad i alverden har sådan en gang nonsens med slagtningen af materialevalgsvejledningen at gøre?

Det kunne være interessant, hvis centralbibliotekscheferne ville gå ind i den faglige debat (når de nu ikke bruger resultaterne af deres brugerundersøgelser) i stedet for blot at træffe beslutninger på hemmelige møder, som man bogstaveligt talt skal bede om aktindsigt for at se referaterne fra, for derefter at lukke sig som østers. Hav dog lidt respekt for jeres personale!

I det mindste kan vi glæde os til, at de musikbibliotekarer, der hidtil har brugt ”uforholdsmæssigt megen tid” på ratingen, nu kan træde ind i det nye netværk og give formidlingen af de netbårne ressourcer et hårdt tiltrængt fagligt løft. Det ville være bekymrende at opdage, hvis netværket kom til at bestå af ledere og it-medarbejdere, for så er det jo dem, der har haft ”uforholdsmæssigt megen tid” mellem hænderne, og så er materialevalgsvejledningen nedlagt uden grund.
26. marts 2012 kl. 11:08
Undskyld med hvem er forinden nedlæggelsen blevet hørt, og hvem har godkendt nedlæggelsen af denne centralbiblioteksservice? Er det til ministeren som budgetansvarlig, der skal protesteres eller hvad? Eksisterer der rådgivende kontaktudvalg vedrørende centralbiblioteksvirksomheden stadig?
21. juni 2012 kl. 11:04
Centralbibliotekarerne vedstår i deres åbne junibrev ansvaret for nedlæggelsen, men i brevet står der ikke noget om hvem, der forinden nedlæggelsen er blevet hørt. Tidligere nedlagde man ikke nødvendige tjenester for bibliotekerne, før noget nyt var etableret.

Skriv en kommentar